Д-р Ирина Лазарова: Никой не е достатъчно силен, ако е сам

Д-р Ирина Лазарова: Никой не е достатъчно силен, ако е сам

„Ако променим начина, по който мислим в конкретен момент, ще преобърнем и начина, по който се чувстваме, а също и поведението, което избираме…“

Виж още »
Вменяемост и правна дееспособност – случай от практиката

Вменяемост и правна дееспособност - случай от практиката

Представяме на вашето внимание една съдебно-психиатрична експертиза, която е изготвена за целите на наказателното съдопроизводство. Случаят е интересен с това, че експертизата по случая (която е четвърта поредна) повдига редица въпроси от съдебно-психиатричен интерес и се надяваме, че ще предизвика дебат в средите на съдебните експерти-психиатри, наказателните съдии и адвокати по наказателни дела.

Виж още »

Годишно общо събрание на Сдружение „Общество Адаптация“ 2021

От: Управителния съвет на Сдружение „Общество Адаптация“, ЕИК: 131239939, седалище и адрес: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 13 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ До: членовете на Сдружение в обществена полза „Общество „Адаптация“ Уважаеми членове на Сдружение „Общество „Адаптация“, С настоящата покана, на на основание чл. 17 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание на Сдружение Общество Адаптация

До членовете на сдружение Общество „Адаптация“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 13.04.2020 г., от 18 ч., в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Годишен отчет на УС на сдружението; 2. [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание на Сдружение Общество Адаптация

  До членовете на сдружение “Общество Адаптация“ На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 16.04.2019 г. от 18 ч. в град София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.  Годишен отчет на УС на сдружението; 2.  [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 16.04.2018 г. от 18 ч. в град София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Приемане на нови членове; 3.      Планиране на нови инициативи и други организационни въпроси; [...]

Виж още »

Въведение в работата с групи. Обучителен курс в два модула

  Водещи: Светлана Благоева и Димитър Германов Първият модул на курса има за цел да въведе специалисти от помагащите професии в теоретичното разбиране за груповата работа, проследявайки етапите на формиране на групата, груповия процес и динамика, факторите на ефективната групова работа, както и различните видове групи. След курса участниците ще са придобили познания за груповата [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание на сдружение „Общество Адаптация“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 20.04.2017 г. от 18 ч. в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Избор на нов управителен съвет; 3.      Приемане на нови членове; 4.      Планиране на нови [...]

Виж още »

Публична лекция на проф. Пол Салковскис

  Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия oрганизира публична лекция на проф. Пол Салковскис, Университет на Бат, Великобритания, на тема „Съвременни приложения на когнитивно-поведенческата терапия и как тя ни дава възможност да помагаме на хората и същевременно да пестим парите на пациентите и на здравните институции.” Лекцията ще се проведе на 24.11.2016 от 17:30 ч., в [...]

Виж още »

Отбелязваме Световния ден на психичното здраве

Темата на тазгодишния Световен ден на психичното здраве, отбелязван на 10-и октомври, е „Психолгогическа първа помощ: запазване на достойнството в състояния на криза”. Фокусът е насочен върху базисната, прагматична страна на психологическата подкрепа, предоставяна от хората, намиращи се в помагаща роля –медицински персонал, учители, пожарникари, социални работници, или полицаи. Какво представлява психологическата първа помощ (ППП)? [...]

Виж още »

Предстояща Национална конференция по аналитична психология - 2016

На 8-9 октомври 2016 г. ще се проведе Пета национална конференция по аналитична психология на тема „Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия“. Място на провеждане: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, Младежки еврейски дом. Можете да заявите своето участие или да изпращате запитвания на имейл: bsap.conference2016@gmail.com и bs.c.g.jung@gmail.com. За актуална информация следете страницата [...]

Виж още »

Предстоящо Общо събрание на сдружение „Общество Адаптация“

  На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 27.04.2016 г. от 18 ч. в  гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Приемане на нови членове; 3.      Планиране на нови инициативи и други организационни [...]

Виж още »

Терапевтична група за хора, които срещат трудности в общуването

  Започва сформирането на група за хора със затруднения в общуването. Групата ще предостави възможност участниците да работят върху свои състояния, като напрежения по време на разговор, отказ от общуване, страх от отхвърляне, несигурност, трудност в инициирането на разговор, трудност в поддържането на диалог. Подходът на работа включва обсъждане на проблеми, преживявания, сънища, асоциации, събития, [...]

Виж още »

Предстояща публична лекция

На 26 октомври 2015 г., от 9:30 до 11:00 ч., в Предклиничен учебен център на МУ – София ще се проведе публична лекция на тема „Поведение на боледуване. Емоционална подкрепа в медицинската практика. Ролята на медицинската сестра”. Лектор ще бъде д-р Ирина Лазарова. Лекцията е част от проект „Отворени умове“, изпълняващ се от сдружение „Общество [...]

Виж още »
Световен ден на психичното здраве 2015 г.

Световен ден на психичното здраве 2015 г.

-Достойнството в психичното здраве Член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.” Преамбюлът на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания гласи: „…дискриминацията срещу когото и да било въз основа на увреждане предствалява нарушение на вътрешно присъщото достойнство и ценност на [...]

Виж още »

Покана за общо събрание

До членовете на сдружение „Общество Адаптация” На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 23.04.2015 г. от 18 ч. в  гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Годишен отчет на УС на сдружението; 2. Приемане на нови членове; [...]

Виж още »

Световен ден на психичното здраве 2014 г.

  Днес, 10-ти октомври, светът отбелязва деня на психичното здраве. Актуална представа за доминиращите в България нагласи към хората с психично-здравни проблеми и психичното здраве като ценност, с огорчение можем да получим от провелото се на 30.09.2014 г. заседание на 32-ри състав на Административен съд – София град, на което директорът на Националната библиотека „Св. [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание

  До членовете на сдружение Общество „Адаптация“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 09.04.2014 г. от 18 ч. в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Избор на нов управителен съвет; [...]

Виж още »
Съвременно лечение на шизофренното разстройство

Съвременно лечение на шизофренното разстройство

Удобства и ползи от дългодействащото инжекционно антипсихотично лечение

Виж още »

КЗД наложи наказание над Националната библиотека заради умишлена дискриминация спрямо хора с психични увреждания.

Комисията за защита от дискриминация оповести в свое решение от 7.02.2014 г., че директорът на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е извършвал умишлена пряка дискриминация по признак „увреждане” спрямо хора с психични увреждания и наложи наказание под формата на глоба. Сега е особено любопитно дали директорът на Националната библиотека ще изпълни предписанието и [...]

Виж още »
Страница 1 от 3123
Поддръжа се от Студио Кипо