Полезни сайтове на руски език

Тук може да намерите полезни електронни специализирани издания, практики и тестове на руски език.

Виж още »

Полезни сайтове на български език

Тук може да намерите полезни връзки към национални правителствени и неправителствени организации, психиатрични практики, здравни служби, здравно-информационни портали, фармацефтични компании и други. Също така ще намерите връзки към електронни специализирани списания и журнали.

Виж още »

Полезни сайтове на английски език

Тук може да намерите полезни връзки към европейски и световни асоциации и организации, психиатрични практики, здравно-информационни портали и електронни издания.

Виж още »
Поддръжа се от Студио Кипо