Вменяемост и правна дееспособност – случай от практиката

Вменяемост и правна дееспособност - случай от практиката

Представяме на вашето внимание една съдебно-психиатрична експертиза, която е изготвена за целите на наказателното съдопроизводство. Случаят е интересен с това, че експертизата по случая (която е четвърта поредна) повдига редица въпроси от съдебно-психиатричен интерес и се надяваме, че ще предизвика дебат в средите на съдебните експерти-психиатри, наказателните съдии и адвокати по наказателни дела.

Виж още »
Най-нормалната жена

Най-нормалната жена

  В продължение на 3 години търсих жена, която да ми помага в домакинството със заетост веднъж седмично. За тези години в дома ми работиха 7 различни жени. Всички с различни претенции. Една от тях беше все недоволна от заплащането и настояваше, че за 4-те часа работа трябва да й плащам на час толкова, колкото [...]

Виж още »
Съвременно лечение на шизофренното разстройство

Съвременно лечение на шизофренното разстройство

Удобства и ползи от дългодействащото инжекционно антипсихотично лечение

Виж още »
Анализ на правната употреба и практиката по прилагането на задължителното настаняване и лечение.

Анализ на правната употреба и практиката по прилагането на задължителното настаняване и лечение.

Задължителното настаняване и лечение на хора, страдащи от психични заболявания, първоначално е било регламентирано в  чл. 36 ал. 3 от Закона за народното здраве /ЗНЗ/, приет през 1973 г. В последствие този закон бива отменен с влизането в сила  на Закон за здравето /ЗЗ/ през 2004г. Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук.

Виж още »
Психиатрите и регистрите

Психиатрите и регистрите

Една от основните ми тези е, че ние, лекарите-психиатри не трябва да създаваме и управляваме регистри на психично болни. Думата регистър (както и думата диспансеризация) не трябва да съществува в нашата езикова практика. Чиновници и администратори, надзиратели и прокурори, съдебни секретари, полицаи и служители от пробацията нека правят каквито си искат регистри и списъци на [...]

Виж още »
Най-разпространените митове, свързани с психичните разстройства

Най-разпространените митове, свързани с психичните разстройства

Мит 1: Психичната болест и умствената изостаналост са едно и също нещо Факти: Това са две съвсем различни разстройства. Умствената изостаналост се характеризира основно с ограничение в интелектуалните функции и свързаните с това затруднения в изпълнението на някои основни дейности от ежедневието. За разлика от това, интелектуалното функциониране на хората с психиатрична инвалидност, е като [...]

Виж още »
Имало ли е политическа злоупотреба с психиатрията в България – 1997 г.

Имало ли е политическа злоупотреба с психиатрията в България - 1997 г.

В България няма типичен случай на политическа злоупотреба с психиатрията, каквато практиката съществуваше в бившия СССР с цялата система от служби, превърнати в психиатрични затвори. Това заяви пред репортер на БТА председателят на Българската психиатрична асоциация /БПА/, д-р Борис Бояджиев.

Виж още »
Психиатрична помощ в България през периода 2001 – 2003г.

Психиатрична помощ в България през периода 2001 - 2003г.

Авторите анализират в съпоставителен план статистическите данни за дейността на психиатричните служби през периода 2001 – 2003 година. Този период обхваща първите три години от организираното усилие на държавата да реформира психиатричната помощ в страната чрез прилагане на правителствената Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 г.

Виж още »
Предложения за оптимизиране на националните програми за заетост на хора с увреждания

Предложения за оптимизиране на националните програми за заетост на хора с увреждания

Проектът “Програма за преходно работно място като средство да се осигури заетост на хора с хронично психично заболяване”, реализиран от Сдружение за развитие на психо-социалната рехабилитация в България с любезното съдействие на програмата МАТРА на посолството на кралство Идерландия у нас, целеше да адаптира в България …

Виж още »
Бяла книга от 2000 г. относно защитата на човешките права и достойнство на лицата, страдащи от психични разстройства и специално тези, настанени в психиатрични заведения по принудителен ред

Бяла книга от 2000 г. относно защитата на човешките права и достойнство на лицата, страдащи от психични разстройства и специално тези, настанени в психиатрични заведения по принудителен ред

Относно защитата на човешките права и достойнство на лицата, страдащи от психични разстройства и специално тези, които са настанени в психиатрични заведения по принудителен ред.

Виж още »
Национален план за действие за психично здраве 2004-2012 г.

Национален план за действие за психично здраве 2004-2012 г.

Краткосрочен етап на действие 2004 г.  Задачи  Дейности  Срок  Източници на финансиране  Участници  1. Изграждане на управленско тяло за провеждане на Политиката за психично здраве        – Преформулиране и утвърждаване на ролята на съществуващия Изпълнителен съвет (ИС) към МЗ за управление на Националната програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 [...]

Виж още »
Съпротиви и преодоляването им при прилагане на подхода „преходно работно място“

Съпротиви и преодоляването им при прилагане на подхода „преходно работно място“

Този текст е написан в резултат на изпълнението на проект „Програма за преходно работно място като средство да се осигури заетост на хора с хронично психично заболяване”, финансиран по Програмата МАТРА на посолството на кралство Нидерландия у нас.

Виж още »
Доклад на независима експертна група от 2009 г. за напредъка на прехода от грижи в институции към грижи в общността

Доклад на независима експертна група от 2009 г. за напредъка на прехода от грижи в институции към грижи в общността

Този доклад беше подготвен от група независими експерти, събрани от комисар Владимир Шпидла през февруари 2009 г., за да разгледат въпроса за реформата на институционалната грижа в цялата му сложност.

Виж още »
Страница 1 от 212
Поддръжа се от Студио Кипо