Защо злоупотребяваме с вещества и какъв е добирят модел за превенция

Защо злоупотребяваме с вещества и какъв е добирят модел за превенция

За употребата на психоактивните вещества (ПАВ) се споменава още в египетските йероглифи, датиращи от 5000 г. пр.н.е. Няколко находки от палеолитната ера също доказват, че още тогава хората са използвали халюциногени.

Виж още »
Граничната личност

Граничната личност

Широкото разпространение напоследък на книги, статии и семинари, посветени на въпросите на граничната и нарцистичната личност показва, че всички ние, работещи в полето на грижите за психичното здраве се мъчим да разберем ядосаните, депресирани, изискващи и объркващи клиенти, които …

Виж още »
Видове психични разстройства

Видове психични разстройства

Напоследък се утвърждава тенденцията, психичните разстройства да се разделят на две основни групи. Първата група психични разстройства се обозначава с количествената характеристика „чести”, а втората с качеството „тежки”.

Виж още »
Пътят към здравето – здравословен живот с тежка психична болест

Пътят към здравето - здравословен живот с тежка психична болест

Клиничната практика, изследванията и ежедневните наблюдения категорично сочат, че повечето хора с тежко психично разстройство не водят здравословен начин на живот.

Виж още »
Какво помага на семействата, които се грижат за член с тежко психично заболяване (доклад от изследване)

Какво помага на семействата, които се грижат за член с тежко психично заболяване (доклад от изследване)

Лечение, грижи и рехабилитация не са възможни, ако семейството не приеме, че става дума за тежко психично разстройство – с всички произтичащи от това последици. Всъщност всичко, за което близките казват, че им помага, им помага да приемат болестта.

Виж още »
Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с тежки психични разстройства – същност и перспективи за развитие

Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с тежки психични разстройства - същност и перспективи за развитие

Свидетели сме на нарастване на броя на дневните центрове по цялата страна. Към 28.02.2007 в Регистъра на доставчиците на социални услуги3, поддържан от Агенцията за социално подпомагане има 2 205 регистрации на организации, предоставящи социални услуги.

Виж още »
Шизофренията – често задавани въпроси

Шизофренията - често задавани въпроси

Преди половин век психичните разстройства и преди всичко шизофренията се възприемаха все още с почти мистичен страх и отрицание. През последните десетилетия отношението към тях постепенно се променя.

Виж още »
Технологии за обезпечаване на интегрирането на лица с психиатрична инвалидност на конкуретнтия пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация /обзор/

Технологии за обезпечаване на интегрирането на лица с психиатрична инвалидност на конкуретнтия пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация /обзор/

Статията си поставя за цел да представи съвременните практики за трудова рехабилитация на тежко психично болни лица и по-специално модела “преходоно работно място”.

Виж още »
Сексуално насилие над деца

Сексуално насилие над деца

Какви са сигналите за това, че едно дете е било или е жертва на сексуално насилие?
Какво е сексуално насилие?
Дали трябва да споделя с някой, че съм жертва на сексуално насилие?

Виж още »
Психодрамата – терапия през роля

Психодрамата - терапия през роля

Създателят на Психодрамата – Морено, е австрийски психиатър, съвременник и съгражданин на Фройд, бащата на психоанализата. Този факт означава, ако не друго, то поне това, че двамата са били изложени на въздействието на културните феномени на един и същи контекст.

Виж още »
Хронична психична болест – последствия за семейството

Хронична психична болест - последствия за семейството

Сериозната (хронична) психична болест поставя отпечатък не само върху страдащите от нея, но и върху семействата им. В България голяма част от хората със сериозна психична болест живеят със семействата (родителите) си.

Виж още »
Стрес и последици от стреса

Стрес и последици от стреса

Стресът в живота ни е неизбежен. В ежедневието си ние се сблъскваме с многообразни ситуации и непрекъсната необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Стресът е нормален спътник в ежедневното ни функциониране.

Виж още »
Фамилна терапия – основни понятия и приложение

Фамилна терапия - основни понятия и приложение

Фамилната терапия (ФТ) е психотерапевтичен метод, при който се работи с цялото семейство. Семейството може да се определи като група от хора, свързани помежду си с кръвна или брачна връзка или съжителстващи заедно.

Виж още »
Психоанализата като терапевтичен метод

Психоанализата като терапевтичен метод

Когато говорим за психотерапия, по традиция изхождаме от разбирането, че става дума за метод на лечение на психиката. В действителност това разбиране представя само част от сърцевината на аналитичния метод.

Виж още »
Моделът „Преходно работно място“ като метод за психосоциална рехабилитация на хора с хронично психично разстройство

Моделът „Преходно работно място“ като метод за психосоциална рехабилитация на хора с хронично психично разстройство

Програмите за психосоциална рехабилитация на хора с тежко психично разстройство нямат добри позиции в България. Животът на психично болния е усложнен от борбата с болестта и нейните симптоми и това затруднява неговата социална интеграция.

Виж още »
Воденето на случай: лукс или необходимост?

Воденето на случай: лукс или необходимост?

Шизофренията е сред онези психиатрични разстройства, които често протичат тежко и водят до изразено нарушаване на социалното функциониране на засегнатите индивиди.

Виж още »
Скръбта – очаквана и неочаквана

Скръбта - очаквана и неочаквана

огато загубим някого или нещо, скъпи за нас, скърбим. Загубата може да включва смърт на близък човек или раздяла с него/нея, загуба на важна и любима работа, остаряване и пенсиониране и т.н.

Виж още »
Психиатричната рехабилитация – важна здравна услуга за хора с тежки и продължителни психични заболявания

Психиатричната рехабилитация - важна здравна услуга за хора с тежки и продължителни психични заболявания

Тъй като здравната система преживява сериозни промени, става важно да помислим за тези, които са най-уязвими и изпитват най-голяма нужда от сигурна мрежа от психично-здравни услуги. Хората със сериозна и продължителна психична болест винаги са имали нужда от скъпоструващи здравни услуги.

Виж още »
Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата

Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата

Всеки човек има нужда от общуване още от първите дни след раждането си, от там започва и възпитанието, а дори, според Аристотел, ”възпитанието на детето започва преди раждането му” .

Виж още »
Лечение на депресията

Лечение на депресията

Лечението на пациента с депресивно заболяване изисква терапевтичната двойка (пациент и лекар) да се споразумее и вземе поредица от решения, които се основават на внимателна преценка на състоянието на пациента, съвременните терапевтични възможности, икономическите ограничения и личните предпочитания на пациента към дадена терапевтична стратегия.

Виж още »
Страница 2 от 3123
Поддръжа се от Студио Кипо