Технологии за обезпечаване на интегрирането на лица с психиатрична инвалидност на конкуретнтия пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация /обзор/

Технологии за обезпечаване на интегрирането на лица с психиатрична инвалидност на конкуретнтия пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация /обзор/

Статията си поставя за цел да представи съвременните практики за трудова рехабилитация на тежко психично болни лица и по-специално модела “преходоно работно място”.

Виж още »
Сексуално насилие над деца

Сексуално насилие над деца

Какви са сигналите за това, че едно дете е било или е жертва на сексуално насилие?
Какво е сексуално насилие?
Дали трябва да споделя с някой, че съм жертва на сексуално насилие?

Виж още »
Психодрамата – терапия през роля

Психодрамата - терапия през роля

Създателят на Психодрамата – Морено, е австрийски психиатър, съвременник и съгражданин на Фройд, бащата на психоанализата. Този факт означава, ако не друго, то поне това, че двамата са били изложени на въздействието на културните феномени на един и същи контекст.

Виж още »
Хронична психична болест – последствия за семейството

Хронична психична болест - последствия за семейството

Сериозната (хронична) психична болест поставя отпечатък не само върху страдащите от нея, но и върху семействата им. В България голяма част от хората със сериозна психична болест живеят със семействата (родителите) си.

Виж още »
Стрес и последици от стреса

Стрес и последици от стреса

Стресът в живота ни е неизбежен. В ежедневието си ние се сблъскваме с многообразни ситуации и непрекъсната необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Стресът е нормален спътник в ежедневното ни функциониране.

Виж още »
Фамилна терапия – основни понятия и приложение

Фамилна терапия - основни понятия и приложение

Фамилната терапия (ФТ) е психотерапевтичен метод, при който се работи с цялото семейство. Семейството може да се определи като група от хора, свързани помежду си с кръвна или брачна връзка или съжителстващи заедно.

Виж още »
Психоанализата като терапевтичен метод

Психоанализата като терапевтичен метод

Когато говорим за психотерапия, по традиция изхождаме от разбирането, че става дума за метод на лечение на психиката. В действителност това разбиране представя само част от сърцевината на аналитичния метод.

Виж още »
Воденето на случай: лукс или необходимост?

Воденето на случай: лукс или необходимост?

Шизофренията е сред онези психиатрични разстройства, които често протичат тежко и водят до изразено нарушаване на социалното функциониране на засегнатите индивиди.

Виж още »
Моделът „Преходно работно място“ като метод за психосоциална рехабилитация на хора с хронично психично разстройство

Моделът „Преходно работно място“ като метод за психосоциална рехабилитация на хора с хронично психично разстройство

Програмите за психосоциална рехабилитация на хора с тежко психично разстройство нямат добри позиции в България. Животът на психично болния е усложнен от борбата с болестта и нейните симптоми и това затруднява неговата социална интеграция.

Виж още »

Загубата като предизвикателство

Всяка загуба означава промяна, понякога – голяма. Промяната означава, че нещата вече няма да са по този начин, по който сме свикнали те да бъдат. Един от най-класическите примери на загуба е смъртта на близък човек (тази статия е посветена именно на този тип загуба).

Виж още »
Скръбта – очаквана и неочаквана

Скръбта - очаквана и неочаквана

огато загубим някого или нещо, скъпи за нас, скърбим. Загубата може да включва смърт на близък човек или раздяла с него/нея, загуба на важна и любима работа, остаряване и пенсиониране и т.н.

Виж още »
Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата

Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата

Всеки човек има нужда от общуване още от първите дни след раждането си, от там започва и възпитанието, а дори, според Аристотел, ”възпитанието на детето започва преди раждането му” .

Виж още »
Психиатричната рехабилитация – важна здравна услуга за хора с тежки и продължителни психични заболявания

Психиатричната рехабилитация - важна здравна услуга за хора с тежки и продължителни психични заболявания

Тъй като здравната система преживява сериозни промени, става важно да помислим за тези, които са най-уязвими и изпитват най-голяма нужда от сигурна мрежа от психично-здравни услуги. Хората със сериозна и продължителна психична болест винаги са имали нужда от скъпоструващи здравни услуги.

Виж още »
Лечение на депресията

Лечение на депресията

Лечението на пациента с депресивно заболяване изисква терапевтичната двойка (пациент и лекар) да се споразумее и вземе поредица от решения, които се основават на внимателна преценка на състоянието на пациента, съвременните терапевтични възможности, икономическите ограничения и личните предпочитания на пациента към дадена терапевтична стратегия.

Виж още »
Когнитивен модел на тревожността

Когнитивен модел на тревожността

Продължителната тревожност може сериозно да наруши работоспособността, междуличностните отношения и съня. Когато тревожността достигне нивото на паника, тя може да бъде блокира цялостното функциониране на индивида.

Виж още »
Как да бъдем полезни на човек, станал жертва на домашно насилие?

Как да бъдем полезни на човек, станал жертва на домашно насилие?

Жертви на насилие в семейната двойка могат да бъдат както мъжете, така и жените. По-често над жените е извършвано физическо насилие, което понякога довежда до средно и дори тежко телесно увреждане, като телесни изгаряния, счупени крайници, челюсти и зъби, спукани черепи, тъпанчета, ребра и др.

Виж още »
Тайните на успешното човешко поведение на работното място

Тайните на успешното човешко поведение на работното място

С годините и опита – житейски и професионален, човек все повече започва да се интересува от психологията на човешките отношения. Защото изглежда именно те основно причиняват хроничния стрес у съвременния човек.

Виж още »
Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика

Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика

Статията разглежда теорията за кризата и метода на кризисно интервениране в паралел с понятията и технологиите, използвани от спешната психиатрия.

Виж още »
Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Какво представлява синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието?
Какви са симптомите?
Какви са последствията за индивида и околните?
Кой поставя диагнозата?
Какви са стратегиите за справяне?
Къде да се обърнем за квалифицирана помощ?

Виж още »
Социално възстановяване след прекарана психична болест

Социално възстановяване след прекарана психична болест

През петдесетте години на миналия век в САЩ започва процесът на съкращаване на броя на леглата в големите психиатрични болници, предназначени за хора със сериозни психични заболявания, не на последно място – тези от кръга на шизофрениите.

Виж още »
Страница 6 от 9« Първа...45678...Последна »
Поддръжа се от Студио Кипо