Предложения за оптимизиране на националните програми за заетост на хора с увреждания

Предложения за оптимизиране на националните програми за заетост на хора с увреждания

Проектът “Програма за преходно работно място като средство да се осигури заетост на хора с хронично психично заболяване”, реализиран от Сдружение за развитие на психо-социалната рехабилитация в България с любезното съдействие на програмата МАТРА на посолството на кралство Идерландия у нас, целеше да адаптира в България …

Виж още »
Бяла книга от 2000 г. относно защитата на човешките права и достойнство на лицата, страдащи от психични разстройства и специално тези, настанени в психиатрични заведения по принудителен ред

Бяла книга от 2000 г. относно защитата на човешките права и достойнство на лицата, страдащи от психични разстройства и специално тези, настанени в психиатрични заведения по принудителен ред

Относно защитата на човешките права и достойнство на лицата, страдащи от психични разстройства и специално тези, които са настанени в психиатрични заведения по принудителен ред.

Виж още »
Национален план за действие за психично здраве 2004-2012 г.

Национален план за действие за психично здраве 2004-2012 г.

Краткосрочен етап на действие 2004 г.  Задачи  Дейности  Срок  Източници на финансиране  Участници  1. Изграждане на управленско тяло за провеждане на Политиката за психично здраве        – Преформулиране и утвърждаване на ролята на съществуващия Изпълнителен съвет (ИС) към МЗ за управление на Националната програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 [...]

Виж още »
Съпротиви и преодоляването им при прилагане на подхода „преходно работно място“

Съпротиви и преодоляването им при прилагане на подхода „преходно работно място“

Този текст е написан в резултат на изпълнението на проект „Програма за преходно работно място като средство да се осигури заетост на хора с хронично психично заболяване”, финансиран по Програмата МАТРА на посолството на кралство Нидерландия у нас.

Виж още »
Доклад на независима експертна група от 2009 г. за напредъка на прехода от грижи в институции към грижи в общността

Доклад на независима експертна група от 2009 г. за напредъка на прехода от грижи в институции към грижи в общността

Този доклад беше подготвен от група независими експерти, събрани от комисар Владимир Шпидла през февруари 2009 г., за да разгледат въпроса за реформата на институционалната грижа в цялата му сложност.

Виж още »
Политика за психично здраве на Република България 2004-2012 година

Политика за психично здраве на Република България 2004-2012 година

Въвеждането на ценностите на гражданското общество в езика на психиатричната практика и културата на услугите е приоритет на настоящата здравна политика. Това значи, че усилията следва да бъдат фокусирани върху промените в структурата, управлението и мениджмънта, а така също и обучаването на персонал, който да работи в нови организационни условия и в нови професионални роли.

Виж още »
Деинституционализацията – митове и реалности

Деинституционализацията - митове и реалности

Проблемът с обслужването на тежките психични случаи засяга големи общности както от пряко страдащи, така и от техни близки, приятели, колеги и дори цялото общество. Този проблем има отношение към равния достъп до здравно обслужване, бедността, скитничеството и бездомността.

Виж още »
Защо злоупотребяваме с вещества и какъв е добирят модел за превенция

Защо злоупотребяваме с вещества и какъв е добирят модел за превенция

За употребата на психоактивните вещества (ПАВ) се споменава още в египетските йероглифи, датиращи от 5000 г. пр.н.е. Няколко находки от палеолитната ера също доказват, че още тогава хората са използвали халюциногени.

Виж още »
Граничната личност

Граничната личност

Широкото разпространение напоследък на книги, статии и семинари, посветени на въпросите на граничната и нарцистичната личност показва, че всички ние, работещи в полето на грижите за психичното здраве се мъчим да разберем ядосаните, депресирани, изискващи и объркващи клиенти, които …

Виж още »
Видове психични разстройства

Видове психични разстройства

Напоследък се утвърждава тенденцията, психичните разстройства да се разделят на две основни групи. Първата група психични разстройства се обозначава с количествената характеристика „чести”, а втората с качеството „тежки”.

Виж още »
Пътят към здравето – здравословен живот с тежка психична болест

Пътят към здравето - здравословен живот с тежка психична болест

Клиничната практика, изследванията и ежедневните наблюдения категорично сочат, че повечето хора с тежко психично разстройство не водят здравословен начин на живот.

Виж още »
Какво помага на семействата, които се грижат за член с тежко психично заболяване (доклад от изследване)

Какво помага на семействата, които се грижат за член с тежко психично заболяване (доклад от изследване)

Лечение, грижи и рехабилитация не са възможни, ако семейството не приеме, че става дума за тежко психично разстройство – с всички произтичащи от това последици. Всъщност всичко, за което близките казват, че им помага, им помага да приемат болестта.

Виж още »
Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с тежки психични разстройства – същност и перспективи за развитие

Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с тежки психични разстройства - същност и перспективи за развитие

Свидетели сме на нарастване на броя на дневните центрове по цялата страна. Към 28.02.2007 в Регистъра на доставчиците на социални услуги3, поддържан от Агенцията за социално подпомагане има 2 205 регистрации на организации, предоставящи социални услуги.

Виж още »
Шизофренията – често задавани въпроси

Шизофренията - често задавани въпроси

Преди половин век психичните разстройства и преди всичко шизофренията се възприемаха все още с почти мистичен страх и отрицание. През последните десетилетия отношението към тях постепенно се променя.

Виж още »
Страница 5 от 9« Първа...34567...Последна »
Поддръжа се от Студио Кипо