Самоубийствата – Часът на Милен Цветков

Самоубийствата - Часът на Милен Цветков

Интервю с д-р Михаил Околийски, ръководител на сектор „Психично здраве“ към Национален център за обществено здраве, Елена Кърпачева, психолог и дякон Иван Иванов, богослов в Часът на Милен Цветков. Темата: самоубийствата в България.

Виж още »
Хората убиват и защото са нещастни и болни

Хората убиват и защото са нещастни и болни

Психологът Ивайло Петров: Хората убиват и защото са нещастни и болни Г-н Петров, съгласен ли сте с твърдението на ваши колеги, че в България напоследък хора в безизходица убиват свои близки за избавление? Ето – в понеделник мъж, отчаян от бедност, застреля спящото си 13-годишно детенце, рани съпругата си и се гръмна в главата. Преди [...]

Виж още »
Психологическо консултиране

Психологическо консултиране

Психологическото консултиране (ПК) може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия). Като форма на психотерапия, в голяма степен то произтича от откритието, че начинът, по който се интерпретират определени значими събития, взаимоотношения и реакции, сам по себе си може да бъде травматичен, т.е. да носи емоционална болка и страдание.

Виж още »
Кризата превърна самоубийствата в епидемия

Кризата превърна самоубийствата в епидемия

Българинът има нужда от безплатна психотерапия, казва психологът Пламен Димитров

Виж още »
Психичното здраве не съществува като тема нито за МЗ, нито за БЛС

Психичното здраве не съществува като тема нито за МЗ, нито за БЛС

Интервю на Бойко Бонев с д-р Христо Хинков, главен експерт в Националния център по обществено здраве и анализи за Zdrave.net

Виж още »
Стигмата на психичната болест

Стигмата на психичната болест

Не е необходимо да изолираме хората със сериозни психично-здравни проблеми в големи психиатрични болници, за да ги лекуваме и да се грижим за тях там. Напротив. Всички ще спечелят много, ако тези хора могат да се лекуват в общността, в естествената си среда, от която болестта ги е изолирала и откъснала.

Виж още »
Тревожно е, че самоубийствата стават все по-импулсивни

Тревожно е, че самоубийствата стават все по-импулсивни

Доц. Радка Гайдарова е родена на 29 април 1945 г. в Стара Загора. Средното си образование завършва в родния си град. През 1969 г. приключва обучението си в Медицинския университет във Варна. Три години работи като заводски лекар в Сливен, после в захарната фабрика в Долна Митрополия. От 1972 г. започва работа в плевенския психодиспансер [...]

Виж още »

А-В

Агорафобия
Алтернативни терапии
Амнезия
Антисоциално личностово разстройство
Аутизъм
Библиотерапия, терапия чрез поезия
Биомедицинско лечение
Бихевиорална медицина
Бихевиоризъм
Брачна терапия
Водене на случай
Водещ на случай

Виж още »

Г-Е

Говорно разстройство
Горещ телефон
Гранично личностово разстройство
Групова терапия
Двойна диагноза
Деинституционализирани служби
Деменция
Деца и юноши в риск от психично-здравни проблеми
Диагностична оценка
Дислексия
Дисоциативно разстройство
Дневно лечение
Домашно насилие
Достъп
Достъпни служби
Драма-терапия/Психодрама
Езиково разстройство
Електро-конвулсивна терапия

Виж още »

Ж-Й

Жилищен лечебен център
Жилищни услуги
Зависимост към вещества
Заекване
Заетост
Изписване
Индивидуализирани услуги
Индивидуална терапия
Интелигентност
Интензивно водене на случай
Интерперсонална психотерапия
Информационни и насочващи услуги

Виж още »

К-М

Клиничен психолог
Клиничен социален работник
Когнитивна терапия
Когнитивно-поведенческа терапия
Консултиране на двойки и фамилно-брачна терапия
Координирани услуги
Критерии за преглед на предписаните лекарства
Критерий за ползване
Културална компетенция
Лечение, базирано в общността
Личностово разстройство
Мания
Масажна терапия
Медицинска групова практика
Медицинска необходимост
Медицинска терапия
Менажирана грижа
Местна психично-здравна власт
Множествено личностово разстройство
Мобилен лекуващ екип
Модификация на поведението
Мрежа

Виж още »

Н-П

Налудност
Невроза/невротичност
Ниво на интелигентност
Обсесивно-компулсивно разстройство
Обсесии
Обучителен специалист
Обучително разстройство
Отоларинголог
Отричане
Оценка
Параноя и параноидни разстройства
План на грижите
Поведенческа терапия
Поведенческо разстройство в детството и юношеството
Подкрепа в домашни условия
Подкрепена заетост
Подкрепено живеене
Подходящи грижи
Помагащ професионалист
Помане/оценка
Потребител
Правно застъпничество
Придобивки
Прогресивна релаксация
Продължителност на грижата
Продължителност на престоя
Проективни тестове
Професионална рехабилитационна служба
Психиатри
Психиатрична сестра
Психиатрични социални работници
Психична болест
Психично здраве
Психично разстройство
Психично-здравни проблеми
Психоанализа
Психодинамична психотерапия
Психоза/Психотично разстройство
Психология на Аза
Психотерапевт
Психотерапия
Психофармакология
“Първият на входа”

Виж още »

Р-Т

Разстройство на вниманието (дефицит на вниманието)
Разстройства на настроението (афективни разстройства)
Разстройство на развитието
Ранни интервенции
Рехабилитационна психология
Самопомощ
Самоубийство
Светлинна терапия
Свръхактивност
Свързване/Скачване
Сезонно афективно разстройство
Сестринство по домовете
Система от грижи
Служби за заетост/професионална рехабилитация
Служби за защита на деца
Социален работник
Социална фобия
Специално образование
Спешни и кризисни услуги
Спешност
Тежка психична болест
Тежко емоционално безпокойство
Терапевтична грижа за отглеждане
Терапия чрез игра
Тестове за постижения
Тревожни разстройства
Тревожност при раздяла
Трудова терапия

Виж още »

У-Х

Услуга
Услуга за настаняване
Услуга за независимо живеене
Услуги в общносттаУслуги в помощ на семейството
Услуги за семейството вътре в дома
Услуги, базирани в училището
Фамилна терапияФизиотерапевт
Физически алкохолен синдром
Фобии
Фобия от училище
Халюцинации
Хиперкинетично (Хиперактивно) разстройство на поведението
Хипноза
Хипнотерапевт
Хипомания
Хоспитализация
Хранителни разстройства

Виж още »

Ц-Ш

Шизофрения

Виж още »
Кризата увеличи самоубийствата в България

Кризата увеличи самоубийствата в България

Едно интервю на Нели Чолашка с д-р Христо Хинков за в. Дневник

Виж още »
Имало ли е политическа злоупотреба с психиатрията в България – 1997 г.

Имало ли е политическа злоупотреба с психиатрията в България - 1997 г.

В България няма типичен случай на политическа злоупотреба с психиатрията, каквато практиката съществуваше в бившия СССР с цялата система от служби, превърнати в психиатрични затвори. Това заяви пред репортер на БТА председателят на Българската психиатрична асоциация /БПА/, д-р Борис Бояджиев.

Виж още »
Психиатрична помощ в България през периода 2001 – 2003г.

Психиатрична помощ в България през периода 2001 - 2003г.

Авторите анализират в съпоставителен план статистическите данни за дейността на психиатричните служби през периода 2001 – 2003 година. Този период обхваща първите три години от организираното усилие на държавата да реформира психиатричната помощ в страната чрез прилагане на правителствената Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 г.

Виж още »
Страница 4 от 9« Първа...23456...Последна »
Поддръжа се от Студио Кипо