За нас

Сдружение с идеална цел “Общество Адаптация” Историята на Сдружението може да се проследи от юни 2003 година, когато ръководството на Групова психиатрична практика “Адаптация” свиква събрание на близките на своите пациенти с две основни цели – да направи публичен отчет и да им предложи да си създадат група за взаимопомощ с подкрепата на професионалистите. Близките [...]

Виж още »

Управителен съвет

Управителен съвет на сдружение „Общество Адаптация”: Лиляна Ванова – председател Галя Маринова – секретар Цена Пелова Радка Атанасова Владимир Сотиров   За контакти: adaptation_society@mail.bg  

Виж още »

Устав

У С Т А В   На сдружение “Общество Адаптация”   І. Общи положения.   Чл. 1. „Общество Адаптация” e сдружение между физически и юридически лица, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решението на учредителното събрание. Наименованието на сдружението на английски език е “Adaptation Society”.   Чл. 2. Сдружението е юридическо [...]

Виж още »
Глобална инициатива в психиатрията – София

Глобална инициатива в психиатрията - София

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“ – София, е създадена през септември 2002 г. като регионален офис на ГИП – Холандия за страните от Югоизточна Европа.

Виж още »
Приятели на хора в неравностойно положение

Приятели на хора в неравностойно положение

Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ е учредено през 2007 г. от роднини и приятели на хора с психични увреждания.

Виж още »
Поддръжа се от Студио Кипо