Биполярно афективно разстройство (БАР) - въпроси и отговори

Д-р Владимир СОТИРОВ

Амбулатория за психично здраве „Адаптация”, София
www.adaptacia.info

Въведение

Изгрев и залез, ден и нощ, прилив и отлив, лято и зима …
север и юг, плюс и минус, сън и бодрост …
бяло и черно, добро и лошо, грозно и красиво …
младост и старост, живот и смърт …
Вселената и животът са изпълнени с полярни явления, с циклични събития, сфеномени на закономерна регулярност. Възприемането и мисленето на света в крайни и абсолютни категории е характерно за човека. Символите с противоположни значения, създадени от самите нас, съпътстват историята на развитието ни и са навсякъде около нас. Разпознаването на цикличността на явленията в техните крайни форми ни прави по-адаптивни и готови да посрещнем промените.

Концепцията за биполярното афективно разстройство отразява тези природни закономерности и човешки нагласи. Мания и депресия са двата полюса, очертаващи рамките на един континуум, изпълнен с настроение !

Какво представлява биполярното афективно разстройство (БАР) ?

БАР е болест, която нарушава нормалните биохимични процеси на главния мозък, в резултат на което се нарушават поведението и преживяванията на засегнатите от нея. Най-важната клинична проява при БАР, е нарушеното настроение. Ето защо БАР се причислявакъм т.нар. разстройства на настроението (или „афективни разстройства“). Най-честото разстройство на настроението е депресията. Състоянието, което е противоположно на депресията се нарича мания. БАР носи името си от редуването на епизоди на депресия с епизоди на мания в различна последователност, т.е. при БАР нарушението в настроението се проявява в двете полярни посоки – на потиснатост и на приповдигнатост. Промените в настроението винаги се съпътстват и от характерни промени в мисленето и поведението.

Каква част от населението се разболява от БАР?

Приблизително 1% от хората се разболяват от БАР в някакъв момент от живота си. То засяга поравно мъжте и жените. БАР рядко възниква след 50-тата годишнина от живота, като най-често дебютира във възрастта около 30. Имайки предвид епидемиологичните изследвания от европейски страни, може да се направи приблизителното изчисление, че всяка година от БАР в България се разболяват нови 900 човека.

Какви са причините за развитие на заболяването?

Все още причините за възникване на заболяването не са известни. В една част от пациентите се установява наличие на заболяването в родословието. Хора, чиитороднини са боледували от БАР, са застрашени в по-голяма степен да се разболеят, отколкото хора без такава наследствена обремененост. Все пак, заболяването се развива само при една относително малка част от наследствено обременените хора. Ако един човек има родител, болен от БАР, вероятността и при него да се развие заболяването е около 25%; ако и двамата родители са болни, вероятността заболяването да се развие в децата им нараства на повече от 50%. Този риск намалява значително с намаляване на степента на родство. Освен наследствеността, за развитието на заболяването са отговорни и различни психосоциални фактори, например стресови житейски събития, които могат да играят ролята на отключващи фактори. За съжаление и ролята на тези събития все още не са добре проучени в генезата на БАР.

Какви са симптомите при БАР?

Всяка промяна в настроението, мисленето или поведението, която е изразена в необичайна степен и/или не е свързарана със съответно събитие, което би могло да я обясни и/или продължава необичайно дълго време, се квалифицира като симптом – признак за налично или вероятно психично разстройство. Единични, изолирани симптоми не са достатъчно основание за диагностициране на психично разстройство. За това е необходимо наличие на сбор от определени симптоми, установени от квалифициран клиничен специалист (психиатър).

Най-характерната особеност при БАР е редуването на епизоди на приповдигнатост на настроението (мания) с епизоди на потиснато настроение (депресия). Тези промени в настроението се придружават от съответни промени в мисленето и поведението, които ще разгледаме по-подробно в следващия раздел.

Епизодите на мания и депресия се редуват в различна последователност, те са с различна продължителност и с различна изразеност на симптомите. Обикновено епизодите на мания и депресия са разделени помежду си от т.нар. светъл период (ремисия), по време на който у пациентите не се откриват никакви симптоми (пълно възстановяване) и те се чувстват и функционират по обичайния за тях начин или симптомите са изразени в лека степен (частично възстановяване). В някои случаи епизодите на мания и депресия се сменят бързо един с друг (т.нар. бързо циклиране), като или ремисиите са кратки или изобщо не се наблюдават ремисии поради превключване от едно състояние в друго (от депресия в мания или обратно). Продължителността на отделните епизоди е различна и може да варира от няколко дни до няколко месеца. В преобладаващия процент отслучаите първият епизод на заболяването е депресивен.

Клинични прояви при депресия.

Най-характерните прояви на депресията са свързани с:
– Потиснато, угнетено, мрачно настроение; понякога потиснатото настроение е съпроводено с безпокойство и напрежение;
– Намалена или загубена способност да се изпитва удоволствие и радост от живота (неща, които преди това са доставяли радост на болните, по време на депресия не могат да предизвикат същата емоция);
– Черногледство, песимизъм, нарушена самооценка; пациентите смятат, че в бъдеще ги очаква безкрайна поредица от безрадостни дни, че целият им живот от тук нататък ще бъде само мъчение и изпълнен с болка, мъка и нещастие; че никога няма да оздравеят и ще бъдат само в тежест на близките си; често болните се преживяват като неудачници, като провалили живота си, изпитват вина и/или срам, припомнят си само неуспехите или превратно тълкуват минали събития като провали, обезценявайки собствените си достижения. Този характерен начин на промяна на мисленото при депресивните пациенти често резултира в заключения за безсмислие на живота и в мисли за смъртта, а понякога и до опити за самоубийство;
– Намалена активност – болните се чувстват уморени, без енергия и воля за живот; често нямат желание за каквото и да било; ограничават контактите си; нещата, с които преди са се справяли с лекота, сега им костват огромни усилия; в тежките случаи занемаряват дори и грижата за себе си, престават да излизат и прекарват цялото си време затворени вкъщи, в почти пълно бездействие и изолация;
– Намален апетит; често болните в депресия престават да се хранят или го правят с неохота, най-често при настояване от страна на близките; в резултат често отслабват на тегло;
– Нарушна концентрация и внимание, трудно съсредоточаване; пациентите могат да имат преживяването, че нищо не им хрумва, че мислят бавно или че схващат трудно;
– Нарушен и ограничен сън (в по-редки случаи болните от депресия могат да имат по-продължителен сън, включително и през деня)

Клинични прояви при мания

На противоположния полюс на разстройствата на настроението е състоянието на мания. Тя може да се дефинира като пълна противоположност на депресията.

При нея са характерни следните прояви:

– Приповдигнато настроение; характерно е, че настроението е постоянно добро, независимо от липсата или наличието на причина за това; пациентите в маня са приповдигнати, весели, радостни, дори еуфорични, изпълнени с доволство; това състояние често контрастира с наличието на обективни трудности и проблеми, на фона на които то може да серазвие. Често това състояние е съпроводено с повишена раздразнителност и конфликтност, особено при опити от страна на околните да ограничат болния, например при отказ да изпълнят исканията му;
– Повишена активност – пациентите в състояние на мания непрекъснато са в движение, лесно взимат решения и често се втурват в необмислени начинания, необичайно контактни са, общуват активно и без задръжки с хората, дори с непознати; често са шумни и необичайно приказливи;
– Оптимистична нагласа и повишена себеоценка – пациентите в мания иматчувството, че могат да се справят с всичко, че не съществуват никакви ограничения за тях, че с каквото и да се заемат ще пожънат бляскави резултати; възприемат се като много надарени или с много способности и умения; това е причина да се въвличат в инициативи, за които обективно не разполагат с необходимия ресурс;
– Имат нарушена концентрация, но за разлика от депресивните пациенти, при тях това се дължи на непрекъснатите нови хрумвания; често пациентите в мания имат преживяването, че са особено продуктивни и надарени в интелектуално отношение; често мислите им летят толкова бързо и връзките между отделните теми са толкова бързи, че пациентите не смогват да ги изразят с думи или изоставят старата тема и започват да коментират нещо съвсем ново; в крайни случаи това оставя впечатление у слишателите за несъгласуваност на изказванията с трудно доловима или дори отсъстваща логична връзка между отделните изказвания;
– Намалена потребност от сън; чувстват се изпълнени с енергия, независимо, че спят по-малко от обичайното;
– Повишен апетит; понякога, улисани в непрекъснтите си и разнообразни начинания, те не изпитват глад или просто пропускат да се нахранят; това, заедно с необичайно повишената им двигателна активност може да има за резултат отслабване на тегло.

Какви са рисковете, свързани с БАР?

Основен риск при депресивното състояние е свързан с опитите за самоубийство. Приблизително 10% от пациентите с депресия правят опити за самоубийство.

Често срещано поведение при пациентите в мания е злоупотребата с алкохол. Това може да довде до допълнително отпадане на задръжките и изява на социално неприемливо или дори опасно поведение. Неспособността да се съблюдават нормите и правилата на обществени места нерадко води до контакти с полицията. Друга негативна последица от ограничените задръжки и самоконтрол е екцесивното харченена пари, натрупване на голми сметки и задължения, а с провокативното си поведение те често се въвличат в конфликти. Тъй като поведението на манийно болните, за разликаот това на депресивно болните, е подчертано екзпанзивно, то рядко остава незабелязано от роднините, съседите и колегите. Поради липсата на информация и разбиране за природата на това състояние, околните често интерпретират промяната в поведението като израз на лош характер. Това е причината болните от мания да се дискредитират в очите на околните, които формират за тях негативно мнение. Това може да резултира в отдръпване на приятелския кръг, загуба на контакти, влошени партньорски отношения или дори изоставяне от партньора, загуба на работа, на обществени позиции и престиж, а от тук и ограничаване на перспективите за развитие.

Друг риск е свързан с неспособността на хората около болните да разпознаят промяната в поведението като проява на болест. Така понякога депресивно болните се заклеймяват като мързеливи или безотговорни, а намалената им работоспособност, свързана сдепресивното състояние, може да доведе до проблеми с работодателите и колегите. От друга страна, с провокативното си поведение маниакално болните могат да предизвикат раздразнение или дори гняв у въвлечените в отношения с тях хора. Поради обстоятелството, че недооценяват рисковете, те могат относително лесно да бъдат въвлечени в съмнителни начинания и да бъде злоупотребено с тяхното доверие и оптимизъм; сделки с недвижимо имущество (кредити срещу ипотека или продажба на недвижима собственост) с цел предприемане на мащабни „бизнес проекти” са сред най-рисковите действия на хората в мания. Поради импулсивността си и непрекъснатият поток от нови идеи, пациентите в мания могат да започват нови инициативи преди да са довършили предишните си; така те оставят след себе си една поредица от започнати, но недовършени дейности.

Самите болни (особено тези в мания) също често не разпознават промяната в преживяванията и поведението си като проява на заболяване и поради тази причина не търсят медицинска помощ, а твърде често и отказват предлаганата такава. Поради субективното преживяване за благополучие, манийно болните активно се съпротивляват на предложенията да бъдат лекувани. Те преживяват лечението като неуместно или дори като опит да им бъде навредено. Повтарящите се епизоди мултиплицират негативните социални ефекти, свързани със заболяването. Ето защо е изключително важно да се провежда своевременно и активно лечение по време на болестен епизод, а също така и продължаване на лечението след отзвучаването на острите симптоми с цел предотвратяване на нови епизоди в бъдеще.

Какво е лечението на БАР?

Фармакологично лечение

Лечението на депресивните и манийните епизоди е различно. За лечение на депресия се използват медикаменти, наричани антидепресанти. Антидепресантите не са психостимуланти. Това са лекарства, които водят до възстановяване на предполагаемите нарушения в метаболизма на мозъка чрез засилване на производството и/или ефектите на естествените вещества, произвеждани от самия мозък (невромедиатори), отговорни заподдържане и регулиране на настроението и биотонуса. В комплексната фармакологична терапия на депресията често се използват и допълнителни медикаменти, например транквилизатори и сънотворни.

За лечение на мания се използват основно две групи лекарства – тимостабилизатори (също наричани стабилизатори на настроението) и невролептици. Класическото лечение на мания включва тимостабилизиращи препарати, съдържащи литий. Освен него, през последните години като тимостабилизатори на настроението успешно се използват лекарства отгрупата на антиконвулсантите (предназначени основно за лечение на епилепсия). Често в индивидуалния лечебен план към тимостабилизатора се включва като допълнение и невролептик. Независимо от високата си ефективност, поради честите си странични ефекти, класическите невролептици се оказаха трудно премлива от пациентите и техните близки опция. През последните години непрекъснато се разработват невролептици от ново поколение, които се отличават с много по-добрата си поносимост (минимални странични ефекти) на фона на относително висока антиманийна ефективност (съпоставима с тази на класическите невролептици), дори при самостоятелното им приложение (без тимостабилизатор). С цел да се отграничат от класическите невролептици, тези по-нови невролептици се наричат атипични антипсихотици.

За предотвратяване на нови епизоди (или най-малко за удължаване на светлите периоди между епизодите) се използват основно литий и/или антиконвулсанти (тимостабилизатори). Лечението след отзвучаването на болестния епизод се нарича противорецидивно или профилактично. То трябва да продължи достатъчно дълго. За адекватното дозиране на препаратите от тази група, е необходим регулярен лабораторен контрол на концентрацията им в кръвната плазма.

Хоспитализация

Когато симптомите на депресия или мания са изразени, необходимо е да се осигури максимално безопасна среда за провеждане на лечение и предотвратяване на усложнения. Това се постига чрез настаняване в специализирани болнични отделения за лечение на психични разстройства. Хоспитализация се налага за депресивно болни, които не могат сами да се грижат за себе си или нямат близки, които могат да полагат адекватни грижи за тях (например ако не могат да отсъстват от работа, за да осигурят грижа и надзор на боледуващите си родственици), не се хранят и отслабват много или при които рискът от самоубийство е висок. При болни в мания хоспитализация се налага почти винаги, когато поведението им има асоциален характер. Тъй като болните в мания закономерно не съдействат на лечението в домашни условия (не взимат назначените им лекарства), чрез хоспитализирането се осигурява редовен прием на лекарства и динамично наблюдение на състоянието. Заедно с това, пребивававеното в ограничена и защитена среда, предпазва болните от въвличането им в конфликти и ги предпазва от негативните социални последици, произтичащи от болестно разстроеното им поведение.

Психосоциални нитервенции

На първо място тук се включва обучението на болните да разпознават предвесниците или първите признаци на нов болестен епизод. Това обучение цели да направи болните по-чувствителни към ранните, предклинични прояви на влошаване в състоянието (предвестниците на нов болестен епизод), когато способността за ефективен самоконтрол все още е съхранена, така че те да имат възможност сами да предприемат адекватни действия за своевременно започване на подходящо лечение, преди симптомите да са се развили до манифестно, тежко клинично състояние. Ако в този ранен стадий болният се обърне за консултация към специалист, който да препоръча коригиране на дозите или включване на допълнителен медикамент, вероятността да се избегне влошаване на състоянието, при което хоспитализацията би била неизбежна, се намялава в значителна степен. Такова обучение е подходщо да бъде проведено и на хората от близкото обкръжение на болния – обикновено хора с влияние върху болния и такива, които се ползват с неговото доверие.

Винаги се оказва много полезно съставянето на индивидуален антикризисен план (или план за действие при криза). Този план обикновено включва предвестниците на влошаване, идентифицирани от болния по време на ремисия, при наличие на които, той ще предприеме определени действя, например ще информира близките си и/или лекуващия лекар. Този план също може да включва упълномощаване от страна на болния на няколко ключови фигури от неговото близко обкръжение да предприемат определени действия, когато той самият не е способен на това поради болестта. По този начин, освен всичко друго, се осигурява предотвратяване на опустошаващите преживявания за безпомощност и вина, които възникват у близките на болния в ситуации, в които те се чувстват морално задължени да помогнат на болния си родственик, но не могат да направят това поради неговото несъдействие или активна съпротива. Други активности, свързани с психосоциалните интервенции, са свързани с обучение наболния за самостоятелно контролиране на симптомите чрез гъвкаво дозиране намедикаментите, като и за справяне с потенциалните странични ефекти на лекарствата.

Фамилното консултиране често се оказва много полезно с цел предотвратяване на нарастване на напрежението в семейството, което може да резултира в засилване нанегативните послания, отправяни към болния от здравите членове на семейството, а оттук и увеличаване на риска от изостряне на някои от проявите на заболяването. То също така помага на семейството да отреагира адекватно и се справи с негативните емоционални преживявания (такива като срам, гняв, вина и др.), натрупвани в семейството в процеса на боледуването.

Консултации с цел оптимизиране на трудовото натоварване и напрежение в работата на болния могат да се окажат много полезни с цел минимизиране на неблагоприятните влияния, свързани с работната среда, които могат да играят роля на отключващи фактори.

Заключение

Биполярното афективно разстройство е заболяване като всяко друго. То е добре описано и лесно се разпознава от квалифицираните специалисти. Съвременната психиатрия разполага с високоефективни и сравнително безопасни медикаменти за лечение на проявите на БАР, които в съчетание с хоспитализация, когато такава се налага, както и с психосоциална терапия и рехабилитация, намаляват неблагоприятните последици от заболяването до възможния минимум.

Забележка: Този текст е подготвен с цел да информира страдащите от БАР и техните близки за проявите на това разстройство, както и да отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с него. При подготовката му са използвани различни източници. Моля, имайте предвид, че знанията относно психичните разстройства непрекъснато, макар и бавно, се обогатяват и това, което днес считаме за общоприето и вярно, в недалечно бъдеще може да се окаже, че е било погрешно, резултат от неправилна интерпретация на данни, например, недостатъчни данни или друга причина.

49 Отговора

17.09.2011 г.

Специални благодарности на Др.Сотиров за подробното описание,относно заболяването БАР.Осъзнавайки ясно,че страдам от това заболяване искам да споделя,че всяка една информация свързана с БАР би била полезна на пациента,поради това,че в БГ не се информира адекватно,а от там и лечението не е ефикасно.Едва ли не това не са болни хора,а луди. ЕДНА БАРОВКА:)

06.11.2011 г.

НАПЪЛНО СЪМ СЪГЛАСЕН С МНЕНИЕТО НА ТЕДИ,В БГ ХОРА КАТО НАС НЕ СЕ ИНФОРМИРАТ ОТ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР СВОЕВРЕМЕННО.А ОТ ТАМ И ПРОБЛЕМА.БОЛНИТЕ ОТ БАР НЕ СА ИНВАЛИДИ,А ПРОСТО ПРЕКАЛЕНО ИНТЕЛИГЕНТНИ И РАНИМИ.НЕКА ИМА ПОВЕЧЕ ИНФО ПО ВЪПРОСА…ЗАЩОТО 4КИЛОМЕТЪР Е НАЙ-ЛЕСНИЯ ПЪТ ДА УНИЩОЖИМ ЧОВЕКА.

11.03.2012 г.

Подарявам биполярно разстройство от депресиоенен тип. Който желае да ми пиша на мейла. После ще отидем да полеем повода. :) )))

24.03.2012 г.

Статията е много полезна. Преди 2 години брат ми беше изпаднал в състояние на „зомби“, неадекватен, свръхчуствителен на допир, мислел се за Христос, прехвърляли го от спешна помощ в Плевен в енокринологията, където е бил включен на системи, но в неговото неадекватно състояние е бутал сестрите, махал маркучите, удрял майка ми и накрая – скок от третия етаж. по случайност – остава жив, но никой не го иска да го приеме в някое отделение на болницата. От Карлово се вдигнах в Плевен, бяха го захвърлили в психиатрията на едно легло и през ден го возеха в носилка за снимка на главата и гръден кош.Лекарски отгововори – НИЩО му няма,не е за нас. Добре че накрая му направиха скенер на главата, а оператора си позволи и на гърдите, след което се оказа травми на гръбнака, спукано ребро и много кръв и течности в коремната кухина. Тук е мястото да спомена, че от 24 години е опериран от аденом на хиповизната жлеза,който е запознат знае че не му работят много от жлезите самостоятелно.за да живе трябва да пие изписани от ендокринолог хапчета, за да живее. та проблема се поразреши за 10 дена лежане в болницата,през които бях до него – не може да си представите какви халюцинации, истерии,буйства,приказки!!!!!!!!!!!!! имах чувството че аз съм луд, а той – господ. Както и да е изписаха го, увещавехме го да си пие лекарствата, цар на обещанията беше. Работя извън Плевен, гледа го мама, на 70 гог. е и тя с куп болести, болно сърце и т.н., но как се бори милата за живота му. Та тогава всеки лекар казваше,че това състояние е от аденома ( 3 операции с отваряне на черепа. Това се повтори и през 2011, но този път без суициден завършек. намирах на невероятни места хвърлени таблетки, а уж всяка вечер ме уверяваше,че си ги е пиел. Да ама гони майка ми от стаята и после и казва,че са изпити.Симптоми – миене продължително време с ГОРЕЩА вода, стоене неподвижно по средата на стаята и гледане в една точка, без да реагира на глас и звук, силно нервно треперене на лицеви мускули, липса на апетит, разни приказки за чакри, отнякъде си беше купил малка пирамида, па си обикаля телото все едно си прави заклинания,или е лечител с биополе, истерични смехове, безсъние, мерак за пиене на много кафета, правене от разни неща на олтари по прозорците в къщи, или като излезем на разходка из града, като седнем уж на кафе – взимаше чашата по масата и си полива ръцете,излива го, отнесен като зомби, ходи като невменяем ……и още и още.Боже,не знам как издържах аз, а за мама да не говорим.И това точно празничните дни през м.май 2011. Накрая стигнахме до психиатър, една добра лекарка д-р Бързашка. Добре че мама предварително отиде да обясни ситуацията и тя като разбра че брат ми има и беззарахен диабет ли беше (заради ендокринната недостатъчност) и след кратко виждане с него му постави диагноза БАР.Да, ама като не иска да пие хапчета – обвиняваше ни че ние сме за психиатър, а не той и т.н.,че нищо му няма,божеее, какви дни. Изписа му тогава докторката някави инжекции вместо хапове, но от тях му ставаше лошо, надебеляваше му езика, почна да заеква,да фъфли. Смени му ги докторката със Сатинин,по 200мл грама по една сутрин и вечер. как ли ги е пил досега не знам (пак уверения че са пити редовно) но от 10 дена започна пак да се повтаря ТОЧНО СЪЩАТА КАРТИНА от 2010 и 2011 – загуба на интерес, слушане на чалга,неподвижно стоене,продължително стоене в тоалетната под предлог че има проблеми със стомаха, каране на мама, смеене без повод на глас, излизане и незнайно къде ходене, което изключително притеснява мама, извърляне на разни предмети през коминните отвори в банята и тоалетната, раздразнителност когато го питаш пил ли е лекарствата, унесеност и неаднекватност и т.н. НА 15.03.2012 беше на преглед при д-р Бъркашка с мама, но не е разпитван от нея, мама е пообяснила нещата, и лекарствата са му продължени.Проблемът е, че имаме силни съмнения че ги лапва, а после веднага ходи до тоалетната че много му се ходило по малка, и там ги плюе или хвърля през комина. Отрича обаче. Боя се че пак ще имаме сериозни безсънни нощи, а проблема е съм на курс в Шумен, свързан с работата ми и са възможни проблеми ако отсъствам повече от 10 дена. Идеята ми е НЯКОЙ ДА ПОМОГНЕ СЪС СЪВЕТ – С ЛЕКАРСТВА, БЕЗ ЛЕКАРСТВА ТОЗИ ВИД ЗАБОЛЯВАНЕ ОБОСТРЯ ЛИ СЕ СЕЗОННО; КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ С НЕГО – КРОТКО ИЛИ ПО-ОСТРО.Честно казано понякога си мисля че по-добре беше да се е свършило през 2010.

17.06.2012 г.

ех ех тези доктори, колко мнооого знаят и за всичко измислят лекарства, не дай боже обаче човек да почне тях да анализира до какви ли изводи ще стигне…

“ пациентите в мания имат чувството, че могат да се справят с всичко, че не съществуват никакви ограниченияза тях, че с каквото и да се заемат ще пожънат бляскави резултати; възприемат се като много надарени или с много способности и умения; това е причина да се въвличат в инициативи, за които не разполагат с необходимия ресурс… Имат нарушена концентрация, но за разлика от депресивните пациенти, при тях това се дължи на непрекъснатите нови хрумвания; често пациентите в мания имат преживяването, че са особено продуктивни и надарени в интелектуално отношение; често мислите им летят толкова бързо и връзките между отделните теми са толковабързи, че пациентите не смогват да ги изразят с думи или изоставят старата тема и започват да коментират нещо съвсем ново; в крайни случаи това оставя впечатление у слушателите за несъгласуваност на изказванията с трудно доловима или отсъстваща логична връзка между отделните изказвания… Намалена потребност от сън; чувстват се изпълнени с енергия, независимо, че спят по-малко от обичайното…“

тук много добре са ме описали браво – не знаех ,че съм болен – благодаря за информацията – да признавам обичам да мечтая, грандоман съм – за това можели да ми дадете някакви хапчета – примерно да стана средноман…

а ако съм успя – това пак ли е болест – а някакви хапчета, а ако съм доволен от живота – нещо да ми припишете, а не дай си боже ако съм щастлив – няма да казвам че това е мръсна дума – ще ме искарате наркомн, сектант и т.н. – обръщам се към всички които имат биполярно ПОВЕДЕНИЕ, ПРИЯТЕЛИ ВИЕ СТЕ УНИКАЛНИ, НЕ СТЕ БОЛНИ, А СТЕ НЕОБИКНОВЕННИ КОИТО ЗНАЯТ КАК ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ТАЛАНТА И ГЕНИЯ В СЕБЕ СИ… за разлика от всички останали…, не се предавайте, продължавайте напред гордо вдигнали глава antiban681@gmail.com

10.07.2012 г.

Zdraveite,kazvam se Silviq,bih iskala da vi pomolq za pomo6t.Slu4aino popdnah na temata,nau4ih dosta ne6ta i se nadqvam nqkoi da mi pomogne.Jiveq s priqtelq si i negovite roditeli ve4e 5 god,v Ispaniq,za sajalenie oba4e naskoro slojiha diagnoza na ba6ta mu BAR,bipolqrno afektivno rasroistvo.Sazdava ni dosta problemi,kato skandali,izlaga se,kara se sas vsi4ki vkliu4itelno i sas nas,vzema pari nazaem i t.n.nepriqtna istoriq.Nai golemiq ni problem oba4e e 4e nemojem da go nakarame po nikakav na4in da se pribere v Balgariq za da se lekuva,a tuk v Ispaniq e dosta po slojno i skapo razbira se,a nqmame takava vazmojnost.Bih iskala da vi pomolq za savet kak da postapim.Ako nqkoi e popadal v podobna situaciq molq da pomogne.Da mi dade nqkakav savet.Blagodarq vi predvaritelno.

08.08.2012 г.

Здравейте Силвия, както бях споменала преди време в БГ е също много трудно човек да намери лек за това заболяване,но може поне да разредите гадните периоди,а именно: опитайте Литурил – на ,,Коджак Фарма“, внася се и от Сърбия,Турция е по-лесно…вече 3 год.го пия, не че живота ми е станал по-лек, но поне се държа адекватно и мога да работя.Това заболяване няма лечение….просто трябва да комбинирате психолога с психиатъра. Лития като цяло е стабилизатор на настроението, което при редовна употреба води до натрупване на този тип химикал, който ни кара да се държим неадекватно. Не съм спец, но аз също изживях този ад, но с подкрепата на близките и голямото ми желание да се оправя за да не излагам децата си …….се стабилизирах.Но за бога имайте търпение, защото той – горкият Ви баща не е виновен, че е болен от БАР. Успех:)

21.12.2013 г.

Здравейте, моят приятел е параплегик, мсля, че има и БАР, защото настроенията му са много непостоянни, рязко променливи, без причина. Понякога е рязък и груб, друг път е мил и нежен. Имам чувство за вина, че не се справям с това да съм му полезна. Не живеем заедно, той често отказва контакт, стои затворен в къщи. Не иска да се лекува. Моля ви, помогнете да намеря изход. Благодаря!

26.06.2014 г.

От съвсем скоро започнах да се интересувам от подробности за БАР. Сестрата на съпруга ми беше диагностицирана с това състояние преди два месеца. Преди това страдаше и се лекуваше от продължителна депресия. Въпросът ме засяга пряко, тъй като преди да се влоши драстично, живя с нас година и половина и донякъде припомняйки си моменти изпитвам вина, че сме пренебрегнали очевидни симптоми. Единствените препоръки, които специалистът, когото посещаваше, даде на родителите й, бяха да се държат както обикновено и да се опитват да не влизат в конфликти, да не засягат деликатни теми. Това и правехме всички, избягвахме разговори за лечение, настроение и т.н. Но тя дори се чувстваше пренебрегната, че никой не се интересува от нея. А ние се питахме защо трябва да отбягваме темата, нали за да се постигне ефект трябва страдащия да приеме състоянието си и с помощта на близките да се подложи на подходящото лечение? Излишно е да разказвам подробно историята на постепенното влошаване, което доведе до задържане в психиатрично отделение и тоталният отказ на това момиче да се лекува. Кой е правилният подход, особено за близките, които не са в постоянен контакт – трябва ли да се преструват до последно, че всичко е наред или да бъдат по-настоятелни да се говори за проблема във малкото възможности, които имаме за среща?

26.08.2014 г.

Sapruga mi strada ot tova zabolqvane.Vseki ima pravo da pishe kakvoto si iska,no molq tezi,koito se otnasqt podigravatelno kam problema,da pomislqt i za blizkite na bolnite.

20.09.2014 г.

Аз съм с БАР още от съвсем малка.Получавала съм около 5 кризи до сега.Коварна е болеста но трябва да продължим живота си
и за тази цел трябва да се въоръжим с голямо търпение да проявим стоицизъм да не се трогваме от дребните неща всеки да оправя своя си малък свят злосторниците да ги наказва този на когото му е работа.ХАРМОНИЯ И ВЪТРЕШНО РАВНОВЕСИЕ ТОВА Е ОТ КОЕТО ИМАМЕ НУЖДА.БЪДЕТЕ БЕЗПРИСТРАСТНИ КЪМ ВСИЧКО КОЕТО СЕ СЛУЧВА.ТО Е ЗА НАШЕ ДОБРО ДА СЕ ПОВДИГНЕ ДУХА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС.СИЛЕН ДУХ,СВЕТЪЛ УМ,ДОБРО СЪРЦЕ И СВОБОДНА ДУША ТОВА Е ОТ КОЕТО ИМАМЕ НУЖДА.ХОРАТА С БАР СА ПРОДУКТИВНИ И НАДАРЕНИ А НЕ ИНВАЛИДИ КОИТО НЕ Е ПОРАЗЕН ОТ ПОДОБНА КРИЗА НЕ МОЖЕ ДА ГО РАЗБЕРЕ.ВЯРВАЙТЕ В СЕБЕ СИ И СЕ УПОВАВАЙТЕ НА БОГА В СЕБЕ СИ.ВСЯКА БОЛЕСТ ИДВА И СИ ОТИВА ТОВА Е И БАР ВАЖНО Е ДА СЕ ПРЕБОРИМ И БУРЯТА ДА ОТМИНЕ.ДОБРИ МИСЛИ ДОБРИ ЧУВСТВА ДОБРИ ПОСТЪПКИ ПОВЕЧЕ ПОЗИТИВНИ МИСЛИ ДА ПРОГОНИМ ЧЕРНОТО ЗА ДА ВЪРВИМ НАПРЕД И ДА НЕ СЕ СПЪВАМЕ.ПОЖЕЛАВАМ НА ВСЕКИ С ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ ДА НАМЕРИ СИЛАТА В СЕБЕ СИ И ДА СЕ СПРАВЯ С ТРУДНОСТИТЕ И ПРОМЕНИТЕ.УСПЕХ!!!!!!!!

20.09.2014 г.

Здравейте. Искам да споделя нещо. От няколко месеца непрекъснато се чувствам тъжна. Имам понякога и нормални настроения – чувствам се щастлива, изпитвам радост и след това изведнъж усмивката вече е напуснала лицето ми. Това ми го казват хората около мен. Все ми казват колко тъжна изглеждам, как гледам все едно някой е умрял. Започнах да плача от най-малкото. Най-малкото нещо ме разстройва и вече съм обляна в сълзи. Казват ми, че съм много песимистично разстроена, много страхлива. Това е така. Силно съм разтревожена какво ще се случи с живота ми, за бъдещето ми. Случва се да се събудя с лошо настроение или със невероятно усмивка, а после даже няма и спомен. Карам се с близките ми заради това. Ядосвам се лесно, а после съжалявам за постъпките си. Понякога се събуждам и се усещам, че през цялото време съм мислила, а не съм спала и се чудя – защо?? Също през последните два месеца отслабнах много и започнах да го забелязвам едва сега, защото другите около мен го виждат и ме критикуват, че не ям и че съм се изпуснала. Просто нямам апетит като преди. Страх ме е да споделя с близките ми, не искам да ме мислят за луда. Възможно ли е да имам БАР? Усещам, че нещо не е наред с мен. Не е нормално да се чувствам така без причина… Кажете ми какво да правя, моля…

03.11.2014 г.

Обръщам се към всички, които са в безизходица и смятат, че имат някакво психическо заболяване. Моят съвет към вас е веднага да отидете на преглед при психиатър (за който няма финансова възможност – с направление от личен лекар, т.е. ще са ви необходими 6 лв. – 3 за направление и 3 – за преглед…това е една кутия цигари…) и да се опитате да намерите най-доброто лечение, ЗАЩОТО с всеки изминал миг, в който се чувствате безпомощни, вашата самооценка се занижава :(

Всяко човешко същество има рожденото право на медицинска помощ, независимо от пол, религия, националност. Според Конвенцията за правата човек вие имате това право. Използвайте го не заради някакви егоистични подбуди, а най-вече за да сте пълноценна личност в обществото – щом живеете, значи има смисъл, имате някакво предназначение в този свят и едно заболяване (за което дори не сте виновни самите вие – в повечето случаи БАР е наследствено обусловено) НЕ МОЖЕ да ви попречи да го осъществите. По този начин – лекувайки се, ще можете да служите на останалите хора и ще почувствате още по-добре смисъла и уникалността на вашия живот и съдба. Казвам всичко това, защото в крайна сметка това заболяване не само че кара болния да страда, но и всички хора, които са около него, се чувстват засегнати :( Защото подсъзнателно всеки човек иска да помогне на болния, но ако не го осъзнава, няма как да му помогне.

Помогнете първо сами на себе си. В София специално (не зная как стоят нещата в другите големи градове) има прекрасни специалисти, които ще ви назначат добро лечение и ще постигнете подобрение на живота си. Бъдете здрави и благоразумни! Това ще ви даде сили! :)

20.03.2015 г.

SOS ДИАГНАЗАТА МИ Е БАР ОТ 10 г. Вече губя надежда , че ще се оправя. Много е тежко.

03.04.2015 г.

Може ли да се срешне на 17 години. Понякога тъй ни става скучно от нито нищо самосебеси може ли да е болеста бар ?

29.05.2015 г.

Има 5 типа БАР. Защо не са описани в статиата?

31.05.2015 г.

Литии, защо не ги опишете вие? Или поне дайте линк към статия, която ги описва. Не дръжте сметка на авторите на статията, ами дайте информацията, с която разполагате (ако смятате, че е важна), за да бъдете полезен на посетителите на сайта. Иначе си и чисто заяждане, от което никой нищо няма да спечели :(

05.06.2015 г.

Значи цял живот ще съм на лекарства… :(

18.06.2015 г.

Има ли случаи, в които има излекувани от тази болест?!

02.08.2015 г.

Колкото по-далече се намирате от докторите, толкова по-добре. Официалната медицина е ИЗКУСТВЕНО сбъркана. Няма да ви обяснявам защо, да не ми се случи някоя „случайна“ случка. Ето тук някакви добри хора са се погрижили добре да ви кажат всичко, което ще ви оправи, ако решите сами да се справите:
http://www.new-civilization.bg-market.com/hk_9.html

УСПЕХИ

22.01.2016 г.

Здравйте, статията е много добре написана и обхваща най-общите и характерни черти на това за боляване. Брат ми разви БАР след много тежък инцидент ( не е инвалид ) но се размина на косъм от смъртта. Ние семейството му както и цялото му обкръжение докато не дойде момента да го хоспитализират не вярвахме до последно, че нещо му има. Неосведомените хора не искат да приемат и не им е в природата да приемат, че някой техен близък може да има болест която е пряко свързана с мозъка на човека. Ще се опитам да бъда кратък и максимално да помогна на всички семейства и страдащи още по лестно да индентифицират епизоди. Брат ми е магистър психолог завършил в Париж в един от най-престижните университети в Европа, живота е пред него все повече и повече врати тепърва се отваряха за него, имаше уредени стажове и беше подготвил с колеги да отворят частен кабинет. Любовта му не изоставаше имаше стабилна връзка и общо взето всичко варвеше „по-вода“ докато един нещастен ден се случи това, че част от сграда се отчупи и 2 тона се стовариха върху него оставяйки го със спукан таз и множество вътрешни и външни наранявания за щастие в Париж, Франция медицината е на най-високо ниво и той и до ден днешен няма никакви външни белези, повечето хора дори не вярват, че нещо подобно му се е случило камоли в Париж. След множеството операций и интервенции той изпадна в дълбока депресия ( обичайно за хора пострадали в подобен инцидент ), заобиколен от най-близките му приятели и хората скойто над 10 години е бил рамо до рамо не бяха достатъчни за да преодолее това състояние което го доведе до опит за самоубиство и успешно предотвратено от негови приятели ( опита се да скочи от 5-тия етаж ) Лежа в Парижка психиатрия близо 6 месеца докато лекарите не му казаха, че той няма работа там вече и да отива да живее живота който е пред него. Той се завърна в България и всички бяхме повече от щастливи, че всичко е наред с него. Но се мина известно време 3-4 месеца и той осъзна, че живота в България е доста по различен от този в Франция хората тук са свикнали на по бавни темпове и общо взето знаем как е тук, дори за здравите хора е нромално да се чустват депресирани от нямането на перспективи и потискатнето на цялото ни общество докато 10% от населението незнаят как да си изхарчат парите но това е савсем друга тема. Той реши да пообикаля, върна се в Франция видя се с приятелите си след което отиде и до Германия при други негови приятели, но след като се върна се започна това което сега ще се опитам да Ви предупредя и да насоча хората който най-много ги е грижа а именно близките на болните от БАР. В началото видимо преповдигнато настроение, супер уверен в себе си във възможностите си и тазбира се усмиване на всички около него как ТОЙ е еди как си а как ние сме нали много по назад. Това разбира се близките не ни засягаше, но за много кратко време той изгуби 90% от приятелите си. Разбира се както е описано след като му бъде отзказано за нещо или успорване дори със факти за нещо, че той не е прав разговора се превръща в гневен спор и то само от негова страна дори да се говори от ваша страна с норален тон той не го спазва. Псуване, хулене всичко лошо което може да се сетите ще бъде излято върху вас, дори неща който няма да можете да свръжете за него ще са най-очевадни. Един много ярък пример за настъпила фаза е задаването на въпроса ЗАЩО, отговорът ще е мигновенен но ако попитате 5 минути по късно защо отново, отговорът вече ще е коренно различен докато не стигнете до фазата в която отговор няма… Сменяне на темата и продължаване. Много ярък пример за Мания е неспане хипер активност, но не става дума днес да не спи а утре да спи 12 часа а става дума за спане максимум по 3 часа на ден в продължение на месеци или докато не стигне до хоспитализация. Също така бъдете много добре подготвени ако болният от БАР е във фаза Мания той може да бъде хипер убедителен, както прочетох по горе почвате да се чудите дали наистина не сте вие този с проблема. За пиене на хапчета въобще не може да става и на въпрос. След инцидента брат ми имаше пирони в единия крак и дори сега има дефект единият крак е по къс от другия което води до постоянни болки ако не се носят специални обувки, но по време на фаза Мания той не изпитва болка не изпитва нищо което може да го нарани точно се чуства като бог като нещо много по висшо и специално. Един съвет, НЕ УГАЖДАЙТЕ ! Колкото повече се угажда толкова повече засилвате симптома и помагате на Фазата. Когато разговарях с него, че има проблем той тичаше бос в снега и казваше, че ако има проблем сега нямаше да прави така… За жалост и двете фази мания и депресия са почти некотрилируеми от близки ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да отиде на ПСИХИАТЪР. При нас след като се изпокара със почти всички близки ( вуичовци лели итн… ) Като за пръв път при нас стигнахме до хоспитализация когато посегна на баща ми, понеже му беше отказал съдействие. След постъпване в болница и престой от около 4 месеца под лекарски надзор и няма да ви изброявам колко инжекции му бяха бити и колко лекарства е изпил за да го стабилизират, в крайна сметка успяха… изписаха го с няколко хапчета и стационар и той беше „добре“ около 9 месеца сега отново влиза във Фаза Мания и нещата се повтарят 1:1 едни и същи действия едни и същи приказки едно и също поведение без наличието на никакво съмнение от негова страна, че нещо се случва с него. Четейки горните коментари установих, че има и още сходни симптоми, хипер увличане към мистицизъм към култ към неестетвеното има чустово че контролира света, чрез движение на ръцете си внушава си, че може да манипулира хората, масонство, магии и всичко има отговор в главата си и се опитва да го налага и на другите около него, при успорване човекът успорил автоматично става „низш“ за него и не разбиращ. Много характерно е и връщане в миналото но не говорим за 10 години назад а за началото на рода от който е произлязъл внушение че е от велик род само на велики хора, че той е потомъкът който е пазител на останалите, той е този който трябва да се погрижи за всички независимо дали имат нужда. Хората страдащи от БАР спират да гледат себе си и почват да се занимават само с околните и разбира се всички имат проблеми в техните очи. Когато става дума за Психиатри и лечение отричат че тези хора разбират въоще нещо за това казват че са некомпетентни и упорстват до последно. За жалост стигне ли се до тази фаза хоспитализацията е неизбежна и е най-добрият вариант. Домашната обстановка не помага на против това че той е хипер активен очаква всички около него да са на неговото ниво, а това е не възможно. Характерно бих казал е наистина спонтанността един ден казва че се изнася и повече няма да живее тук на другият ден е намерил жена и казва че това е жената за него и той скоро ще се жени и точно на третият ден се е върнал и мисли как да оправи държавата отврил няколко карти и рисувайки по стените. Започна да изповядва друга религия. Може би в един от най критичните моменти на фазата Мания беше когато цяла нощ от 10 вечерта до 8 сутринта крещеше и псуваше родителите ми че нищо не разбират ругаеше и всичко най-лошо което дори не сте и подозирали, че ваш близък може дори да си помисли ще се случи, на сутринта с пяна около остата заспа почти припаднал от умора. Знаете ли като негов брат наблюдавайки всичко това и осъзнавайки, че този човек ( казвам човек не брат защото се опитвам да се абстрахирам от това ) със заболяването си от БАР и все повече ми доказва, че по силно нещо от мозъка няма в човека, това ти да не усещаш болка да не усещаш умора и тялото да смогва на хиперпроцесите които протичат в теб се контролират изцяло от мозъка, разберете БАР не е болест която минава след лечение то е УВРЕЖДАНЕ на мозъка и нервите вътре в него окончанията, рецепторите за възприятие са ПЕРМАНЕНТНО увредени, така че лечението е просто стабилизиране за това и лекарствата които се пият са стабилизатори имайте го предвид, за жалост излекували се – НЯМА. Но това не значи че този човек не може да живее пълноценен живот или че няма да има жена, деца, кариера и всичко което се постига в този живот. Всичко зависи разбира се най-вече от самият човек, хората страдащи от БАР свикват и приемат това и ако изпълняват и пият редовно хапчетата си, могат да живеят пълноценен живот. Сега малко и за фазата Депресия, писах доста за Манията понеже според мен е по тежката фаза, но в другата полярност рискът е много по голям, статистиката по казва че 90% от случаите на самоубииство на хора с психични заболявания, са именно при хора страдащи от БАР. Депресията е много лесно видима човекът спира да има всякаква мотивация дори за най-ежедневните неща, спира да се подържа, хигиенитте навици изчезват, започват се приказки за смърт и за не желание за продължаване на живота с хапчета и как целият живот вече е провален, отново лечените в по тежките фази а обикновенно те са тежки става под лекарски надзор докато Психиатрите не кажат – Да може да излезе няма риск ( и да това се случва ). Един съвет към всички страдащи от БАР като човек който само го е виждал от страни. Хора пиите проклетите хапчета и животът Ви ще бъде по нормален от този на повечето „нормални“. Както е написал авторът това заболяване е познато много отдавна на психиатрите не е нещо ново не е нещо необятно ИМА ЛЕЧЕНИЕ възползвайте се от възможността, да ще трябва да пиете хапчета цял живот а знаете ли колко още хора които имат други заболявания пият по много повече хапчета и цял живот са по болници – и все пак живеят пълноценен живот до толкова колкото им го позволяват възможностите им. Живота е несправедлив, живейте го такъв какъвто е ! И да знам че тези които вече сте във фаза Мания разбира се че ще кажете че нищо не разбирам ;) ( това вече съм го слушал много пъти )

23.04.2016 г.

Здравейте и аз съм с диагноза БАР при мен настроенията се оправиха почти. Но имам друг проблем получавам панически пристъпи. Изразяват се в напрежение от различни органи и задължително в частта между бъбреците и завършват в главата. И тогава се почва паниката, страха от всичко и всякакви шумове. И ме атакуват в очите като наведа глава тръгват сълзи като надигна глава очите ми се обръщат като за припадък, но не съм припадал. Почват мисли или глас или няколко гласове които постоянно ме критикуват за всичко. Интересното е че при мен тези кризи се получават след 11 на обяд, след пиене на 3в1,след ядене на сладолед. Казах за тези неща на няколко психиатъра, но те не могат да ми помогнат. Казват това е от болестта, трябва да се справиш сам. Моля ви помогнете ми, живея постоянно в страх от тези пристъпи!

08.05.2016 г.

Здравейте, майка съм на млад мъж на 40г., със симптоми на БАР. Нито приема, че има здравословен проблем, нито ходи на лекар. Живее сам и е без работа. Взема кредити, до кога? Много съм притеснена да не заложи собствения си апартамент….
Искам съвет или идея, какво ще е бъдещето ни. Живеем в провинцията.

04.07.2016 г.

Синът ми е от шест години с БАР и до миналата година приемаше лекарства, работеше, нещата вървяха някак си. Докато работеше купи стоки на изплащане, взел е и кредити, които сега няма възможност да изплаща. Ние с баща му сме притеснени как ще се върнат тези пари и въобще как да се справим с тази ситуация?
Моля Ви, помогнете със съвет.

17.08.2016 г.

С диагноза БАР съм обаче манията и депресията не ми пречат. При мен има един проблем преди да вляза в психиатрия влязох в едно състояние на страх от всичко и вина за всичко. Лекарствата ми помагат донякъде, но влизам в това състояние през 4, 5 дни и също така очите ми отиват нагоре и се паникьосвам сред хора. Имам желание да работя, но ме е страх от тези пристъпи, а и очите ще ме издадат. Почти всички ми казват „добре си нищо ти няма“, но само аз си знам какво ми е, даже от някои лекарства получавах и гласове в тези моменти. Сменил сам много терапии сега съм на оланзапин, конвулекс, акинестат за очите и клонарекс който не ми помага особено. Интересното е че се случва след 11.Следобед не мога да живея нормално все ме е страх да не вляза в това състояние. Споделете нещо по темата.

22.08.2016 г.

Моят въпрос е – могат ли хода с БАР да работят

25.10.2016 г.

МОЛЯ някой да ми помогне, с някой да поговоря. Сега се уча да работя с интернет а имам спешна нужда от помощ. Ако някой от Вас реши да ми помогне да ми пише на имеила baba_kate@abv.bg
Благодаря Ви!!!

01.11.2016 г.

Нашият син на 35 г се разболя от БАР . Задържан е в затвор с тази диагноза . Ние сме в шок и ние се разболяваме . Това е от 1-2 месеца . Помощ . Няма да издържиме дълго и финансово и психически . Имаме и друго дете . Нямаме и достатъчно познания какво да правим.Моят имейл е – evbok@mail.bg

14.12.2016 г.

Имам близък с диагноза БАР.Приема лекарства от няколко месеца,но е доста сложно,т.е не винаги желае да ги изпие.Обясняваме,че отново ще влезе в болнично заведение……..искам да попитам чувала съм за поставяне на една инжекция за месеца само ,има ли такъв вариант?Питам тук ,че при психиатъра ходя и питам много неща,а за това пропуснах.
Много моля,ако някой има опит да сподели.
Също така има ли активна група,форум в Мрежата са споделяне и бихте ли ми посочили линк?
Благодаря.

11.01.2017 г.

Здравейте :) Аз имам състояние БАР от 2011 г. Казвам състояние, тъй като така го определям за себе си ! Относно съобщението на Валентин / от 22.01.2016 г. / , за да не разказвам с подробности, голяма част от нещата съм изживяла и аз / без нещастен случай / Слава на Бога не съм имала , от където да се е развило БАР. Лежала съм в болници 3-4 пъти, като последният беше януари 2016 г. Имала съм две много големи кризи, с всички описани състояния Мания и Депресия /отново да не навлизм в подробности/ От 2011 насам и към днешна дата приемам лекарства . Приемам ги с пълно желание от моя страна . Декември 2015 г. едно лекарство ми беше сменено, което много ме успиваше, бях спряла неговия прием + 12-13 часов работен ден / собствен бизнес/ и хоп първата голяма криза се повтори и за това ме приеха / не съм осъзнвал тогава / в психиатрично отделение на Александровска болница. От тогава до сега / Дай Боже и за в бъдеще/ съм в ремисия. Приемам своите хапчета, ходя на профилактични прегледи при моята психиатърка през 6 месеца. Живея напълно нормален живот..имам приятел от 3 години, закупихме си жилище, ходя на работа. Имам близки, приятели, родители, които както в кризисните моменти, така и в добрите са до мен ! Искам да ви дам няколко съвета: Не си мислете, че лечение няма! ЛЕЧЕНИЕ ИМА, преди всичко всеки сам трябва да се обърне към себе си, да има желание за излекуването си, да пие хапчетата си, да вярва на доктора си. Всеки трябва да мисли позитивно и да се изкара от дупката, в която сам се е вкарал, защото е точно така. Всеки сам избира своя път. Аз съм чуствителен човек, което е предпоставка за депресия, аз обичам работата си, което е предпоставка за Мания. Прекаленото пренатоварване води до избиване на балансите. В момента имам нормално часови работен ден, имам своята почивка- минимум ден и половина на седмица, а когато преценя и два три дни. Близки на болните от БАР…вие най-добре ги познавате и от части тяхното лечение зависи от вас! Щом ТЕ не желаят да влезнат за лечение, заведете ги ПРОТИВ ТЯХНАТА ВОЛЯ! Моите родители и близки и при двете ми големи кризи СА МЕ ЗАВЕЛИ ПРОТИВ МОЯТА ВОЛЯ! С двете си ръце препоръчвам Психиатрията на Александровска болница! Благодарна съм на целия екип там ! Правя всичко за да се чувствам добре, правя всичко което обичам…работя хобито си, разхождам се, пея, чета, рисувам, усмихвам се всеки ден, обичам, намирам време за близките и приятелите си… ДА, цял живот ще си пия хапчетата и какво от това? Толкова ли е трудно сутрин и вечер да си ги изпия? Та те са моите витамини, така ги приемам. Аз съм нормален човек със състояние на духа БАР ! Пожелавам здраве и късмет, надявам се да съм от полза с моята история :) :) :) Близки и „колеги по БАР“ :) всичко зависи от нас !

20.01.2017 г.

Здравейте, искам да пише с някой който е с диагноза БАР над 10 години. Аз живея с това заболяване вече 16 години и водя нормален живот, ходя на работа, но пия редовно хапчета. Семейна съм с две деца.

20.01.2017 г.

А относно въпроса за инжекциите не съм чувала никога за такива. И моля ако има активна група искам и аз да се включа!

27.01.2017 г.

Четох някои коментари, в които се описват безсъние, тревожност, треперене и др. Това са симптоми на проблеми с щитовидната жлеза и просто трябва да си вземете направление за ендокринолог. Ако кръвните изследвания на които ще ви пратят не покажат заболяване, то тогава чак ходете по психиатри. А иначе повечето емоционални хора и особено жените са с лабилна нервна система – ту се смеят, ту са тъжни, но това не означава, че са болни от Бар. Несериозно е да си слагате сами диагнози и да пиете лекарства, които не ви е изписал лекар.

01.02.2017 г.

Здравейте, може ли болен с поставена диагноза БАР да стане шизофреник?

26.02.2017 г.

Здравейте! На 24 г. съм, миналата година ми поставиха диагнозата БАР – смесен епизод. От една година не се чувствах добр – усещах, че потъвам все повече и повече. Злоупотребявах с алкохол – мислех, че този път ще е различно и душата ми ще се излекува. Пия ламиктал една сутрин по 50 мг и една вечер пак 50 мг, а вечер две таблетки тритико хр от 150 мг – две таблетки вечер. На моменти се чудя как е възможно да се случи на мен. Представям си, че умирам, че слагам край на мъката, на всичко. Непрестанна болка вътре в мен. Тъга и сивота буквално. Отивам и рязко в другата крайност. Според близкия човек съм много конфликтна, крайна, агресивна, имам нереалистични представи за света, огромен негативизъм. Неща, които не забелязвах преди, не вярвах дори, че съм конфликтна. Казваше ми да ида на психиатър – предполагам, че го казва, за да ме нарани, за да с чувствам като луда. Но описах всичко, което усещам. Имам и голям проблем с паметта. Много трудно помня вече. За да си спомня нещо, започнах да връщам лентата назад, да си спомня всяка моя стъпка и така да евентуално да си спомня. Когато съм в крайност – обиждам, блъскам, крещя, чупя. Веднъж чух глас – мъжки, който сякаш шепнеше в ухото ми и чух: „стига, стига, млъкни“. Помислих, че приятелят ми говори на кучето, когато го питах каза, че няма такова нещо. СЛед два месеца чух пак мъжи глас да се смее, но в главата ми. Вероятно ви се струва много странно, странно е и за мен. И се чудя защо точно мъжки глас??? Преди няколко дни си посегнах – издрах се. Изпитвах смесени емоции, след това се самонараних – не усетих никаква болка и продължих. Това го помня ясно. Хубавото е, че вече усещам, че влизам в маниен епизод, но само толкова. Започва ето така: изведнъж всичко, което виждам става много ярко, много цветно, имам нужда да се движа, да правя няколко неща, имам много голямо самочувствие. Водя спорове с часове без да се изтощавам, може да спя само няколко часа и знаете ли, през деня върша всички неща без капка усещане за умора. Скоро обаче се случи следното – отидох на работа и не знаех какво се случва. Знаех, че съм стигнала там, но не знаех как. Не можех да си спомня нищо. Всички хора около мен ми бяха странни, а това са си моите колегите. Всичко отново беше много цветно – усещах, че изживявам нещо нереално. Не знаех, нямах усет, че съм част от света, сякаш наблюдавах извън себе си. Другото нещо, което е постоянно – мозъкът ми никога не почива. Постоянно има мисли, които не мога да контролирам и са за лоши неща или се виждам като някаква много способна личност, че на мен се случват грандиозни неща. Сънувам постоянно. Будя се много често и въпреки това – наистина не изпитвам нужда от сън. Приятелят ми е много толерантен към мен, подкрепя ме за всичко, той е моята упора. Ако не беше той аз нямаше да потърся лекарска помощ. Кой знае къде бих била сега. Спаси живота ми. Боря се. Всеки ден е борба. Всеки ден се разкъсвам – как може да е истина, истина ли е? Но като започнах да пия лекарствата усетих леко подобрение и към момента психиатъра не иска да ги спирам. Има ли нещо като група за взаимопомощ, имам нужда да контактувам с хора, които знаят какво е.

05.03.2017 г.

Molq za pomosht bolna sym ot tova zabolqvane ot 2 godini edna godina provejdam lechenie s konvuleks i explemed no sega iskam da gi spra zashtoto iskam pak da sam si normalna chustvam se gotova. Kakvo da pravq da spiram li lechenieto

30.03.2017 г.

У дома имаме болен с това заболяване.МОЛЯ, за нищо на света не прекратявайте лечението сами.Само лекар преценява.Наблюдавам няколко пъти какво точно се случва:започва да ги пие лекарствата ,като своеволно ги разрежда,т.е.днес се спи и чак вечерта е приел утринната доза,оплаква се от страничини ефекти,решава да не ги пие изобщо,защото е оздравял.Понеже са се наслоили в организма и там има известен запас напред във времето ,се чувства ок и така след месец,виждахме у него промяната,как настроенията вече са недобре.Той обаче твърди ,че е ок.НЕУСЕТНО НАВЛИЗАТЕ ОТНОВО В БОЛЕСТНОТО СЪСТОЯНИЕ,в което не осъзнавате как всичко се завръща и ЕСКАЛИРА.Отново е в болница,но този път за много месеци.Лекарят каза,че ще е така докато не си научи урока.Урока е само да приемате терапията си.Нищо друго не искаме ние най-близките ви.
Заболяването е много ,ама много сериозно и няма как някой във форум да ви даде ПРАВИЛНИЯ ОТГОВОР ЗА ВАС САМИЯ.Нали знаете колко дълго се проследява тази болест до диагностицирането и,колко епикризи се прилагат,колко важен е и вашия характер,как реагира точно вашето тяло.
Реших да напиша тук ,защото силно страдаме и ние вашите близки,защото ТЕРАПИЯТА ВИ Е С ОСОБЕНО ВИСОК ПРИОРИТЕТ.
МОЛЯ,САМО ЛЕКАРЯ ДА ОТГОВАРЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОМЕНИ В ЛЕЧЕНИЕТО ВИ.МОЛИМ ВИ ,ОТ СЪРЦЕ ,НИЕ ВСИЧКИ ВАШИ БЛИЗКИ.

10.06.2017 г.

Ха вижте какви лечители имат правомощията да ни коригират здравето, чрез принудително лечение: http://VladiLovech.free.bg/nogirl.htm

03.07.2017 г.

Здравейте ! Преди седмица разбрах , че мъжа с когото живея е с БАР . След шока , стреса и страха , си дадох сметка , че искам да остана с него и трябва да се науча да живея с болестта му . Тъй като . Той и майка му са крили от мен две години за състоянието му . Диагностициран е преди 12 години в следствие тежка депресия и в състояние на мания . Лекуван е няколко месеца безотговорно . В годините след това не е изпадал в тежка депресия , нито в мания . Отключи мания преди три седмици и след консултация с психиатър започна прием на Депакин и Оланзипин от които се чувства много добре за сега . От десет дни единственото което правя е да чета всичко възможно за болестта и да го наблюдавам . Това което никъде не прочетох е задължително ли състоянието на мания се редува с депресия . Може ли да има само мания ? Искам да знам какво ни предстои и как най – адекватно да реагирам за да съм му полезна . Еуфорията му премина , безсънието също , безцелното харчене на пари все още не , но виждам , че се старае , започна и да се храни доста , тъй като до преди седмица отказваше и за месец свали 10 кг , “ великите проекти “ намаляха , раздразнителността също . Все признаци на излизане от мания , та затова се замислих какво да очаквам ? Освен това искам и второ мнение от специалист , тъй като неговата лекарка е на 200 км от нас в момента и ще ни е трудно да ходим всеки на 10 дни както тя иска . Търся добър специалист в София . Благодаря ви предварително !

22.11.2017 г.

Мила Ани, БЯГАЙ, КОЛКОТО ПО-БЪРЗО, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ. НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙ – НЯМА ИЗЛЕКУВАНЕ. ОСТАНЕШ ЛИ, ЩЕ СЪЖАЛЯВАШ БЕЗКРАЙНО. ПОВЯРВАИ МИ.

31.01.2018 г.

Ot 20 godini stradam ot BAR ! Reduvane na depresii s manii, imala sam i remisii,no posledniq pat mi se slu4i ne6to mnogo stranno!Sled 7 mese4na depresiq islqsox na svetlo, no tova prodqlzi ne pove4e ot 10 dena, a obiknovenno trae nai-malko 6 meseqa ! I sega kakvo,pak potanax………….napalno sam ot4aqna, ne snam kakvoda pravq…..

05.12.2018 г.

Хора, отключи ми се нов страх и не знам какво да правя. Сега вече оказа се, че имам монофобия. Има ли други като мен? само това намерих http://psihologat.com/kratak-spisak-na-fobiite/ . Ако е имало други, как сте се справили? Какви други фобии имате заедно с БАР?

20.01.2019 г.

Здравейте !
Попаднах на вашата страница случайно и ми хареса .
Аз имам такива проблеми от много години .Понякога се чувствам добре и то най-вече когато имам добра работа .
Подкрепа и разбиране от семейството се не срещам .За тях аз съм здрава : ям , спя ( с Анафранил) естествено , но те не го знаят .
Моля помогнете ми дори и само със съвет .
Години наред бях в чужбина , но се върнах заради семейството си , но помощ и разбиране не срещнах .
И те сигурно си мислят , че щом си бил навън трябва да си добре особено финансово .
Но повярвайте ми с такова ужасно отношение не съм се сблъсквала никъде .
Моля помогнете ми .На 55 год. съм и не мога да си намеря работа .
Посъветвайте ме , моля .

22.02.2019 г.

Здравейте,
По последни данни БАР е свързан и с проблеми на нервната система на чревния тракт. Има иследвания, че пиенето на пробиотици доста подобрява състоянието на страдащите. Аз имам близък с този проблем. От както прочетох за тези иследвания, всеки месец пие по една седмица пробиотик. За сега се чувства добре, не мога да твърдя със сигурност, че помагат. Поне не пречат.Късмет на всички!

15.08.2019 г.

Не съм видял някой да е излекуван от психично заболяване . Може да отзвучат временно някои симптоми ,но пак се появяват след известен период.

19.08.2019 г.

Здравейте, накратко брат ми има 2 деца и сега започна дело за развод след като жена му е диагностирана с Биполярно раззтройство ,преди беше в тежки дрепесии и т.н но сега отказа да се лекува и започна ужасна маниакалност и за брат ми нямаше друг избор ,жвна му има 2 посещения за по месец приблизтелно в психиатрия и документи с експертиза за заболяването й, но е твърдо подкрепяна от семейсвото си а психиатрите които я лекуваха във варна и добрич бяха наречени ненормални ,върпосът ми е брат ми се притеснява защото тя не му дава да вижда децата или когато го направи го тормози с телефонни обаждания през 10 мин ,искам да зная пред съда доколко тежат тези ескпертизи от психиатри и психиатрии и дали има надежда брат ми пред съда ?

21.09.2019 г.

От това което прочетох, разбирам само, че всеки един човек е с БАР, но различни степени, ..респективно припознах всеки когото познавам или съм се запознавала в живота си …. Извода ми е, че става въпрос за характер, придобит от семейна и социална среда и в голяма степен комплекси…

09.03.2020 г.

здравейте живея с жена с диагноза Бар и имаме дете на 3 месеца тя ми беше обяснила за проблема си от части като спести доста ,но не мислех ,че ще бъде толкова лошо и ето появи се първата криза след раждането.Сега си задавам въпроси защо и как да продължа и търся съвет какво да правя не знам или просто съм изтеглил късата клечка.
Преди 3 години беше нормален човек и нямаше никакви симптоми и сега се мисля дали ще може да се грижи за детето.
Дайте моля ви съвет Благодаря.
И много ми е притеснено за детето да не го има и то.

17.04.2020 г.

жена ми 43 год беше хоспитализирана в цпз 2017 г насила преди 2 години поради агресивност – обиждане в къщи застопоряване на едно място и повтарящи се движения ,но от 10 дневното лечение само психолога пише ,че има белези на хипомания но другити психиатри казаха ,че нищо и няма . какво да правя. От тогава в къщи всяка вечер тя е с депресивен синдром от време на време е с тикове намалена когнитивност не може да пресмята числа , и ако леко я обидиш или нещо което тя смята за обида по някаква тема – включва и започва да обижда да настоява да и се обръща внимание и обижда и детето което е студент и отличник само защото си е избрал друга професия а не капитан . Това е всяка вечер от 19 до 24 часа и не може да спи . Интересно на работа е когнитивна но като се върне в къщи става ад – Вече мисля за развод на стари години . какво да правя Всичко това е под контрол само на психиатър от моите разкази защото тя не иска да се преглежда на психолог и психиатър от тогава презира ги и аз съм принуден да и давам конвулекс в минам доза под 1000 мг в колата която пие, скришно а и психиатрите ми казаха ,понеже не може да се осъществи преглед в къщи да и давам от време на време или заедно седонин по 1 т на ден тя е 50 кг . но не и давам двете защото се страхувам от взаимодействие . Моля кажете ми какво да правя .

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо