Р-Т

Разстройства на настроението (афективни разстройства)
От какво се причиняват разстройства на настроението: Смята се, че най-тежките психични заболявания се причиняват от комплексен дисбаланс в химическата активност на мозъка. Смята се също така, че факторите на обкръжението могат да играят роля в отключването или в потушаването на атаките на психичната болест.
Лечими ли са разстройствата на настроението? Също като другите болести, психичната болест може да бъде лекувана. „Добрата новина“ е, че повечето хора, които имат психична болест, дори и тези с тежка такава, могат да водят продуктивен живот с подходящото лечение. Разстройствата на настроението са една от формите на тежките психични заболявания.
Кои са най-разпространените разстройства на настроението? Две от най-разпространените разстройства на настроението са Депресията и Биполярното разстройство.
1. Биполярно разстройство:
- Описание: Екстремално разстройство на настроението, което включва екстремни промени в настроението или високо (мания) или ниско (депресия) настроение, разделено от периоди на известна обща уравновесеност, характеризира най-добре това разстройство. Биполярното афективно разстройство обикновено протича в семейна среда. Това разстройство обикновено започва в средата на двадесетте и протича през целия живот на човека. Без лечение хората с биполярно афективно разстройство обикновено имат разрушителни преживявния като развод, невъзможност за задържане на работа, зависимост към вещества и самоубийство.
- Симптоми: Експанзивно манийно или раздразнително настроение, приповдигнато самочувствие, намалена нужда от сън, повишена енергия, препускащи мисли, чувство за неуязвимост, нарушена способност за преценка, повишена сексуалност, както и отричане на всичко негативно. Депресивни чувства на безнадеждност, вина, притесненост или меланхолия, изтощеност, загуба на апетит за храна или секс, нарушение на съня, мисли за смъртта или за самоубийство, опити за самоубийство. Манията и депресията могат да варират както по продължителността си, така и по своята интензивност.
- Формална диагноза: Въпреки, че научните доказателства сочат, че биполярното разстройство е резултат от нарушен химически баланс в мозъка, не съществуват лабораторни тестове за диагностициране на разстройството. Всъщност, тази психична болест често е неразпозната от човека, който я има, от близките му, семейството, приятелите и дори психиатрите. Първата стъпка при диагностицирането е да се стигне до пълна медицинска оценка за установяване на всяко друго психическо или физическо разстройство. Всеки, който страда от тази болест, би следвало да се намира под наблюдението на психиатър, опитен в диагностицирането и лечението на биполярно разстройство.
- Лечение: От 80% до 90% от хората, които страдат от биполярно разстройство, могат да бъдат лекувани ефективно с медикаменти и психотерапия. Групите за взаимопомощ могат да предложат емоционална подкрепа и асистиране в разпознаването на сигнали за идващ епизод за предотвратяване на пълно разразяване на епизода на биполярно разстройство. Най-често предписваните медикаменти за лечение на биполярно разстройство са три стабилизатори на настроението: литиев карбонат, карбамазепин и валпроат.

2. Депресия:
- Описание: Когато човек изпитва тъга постоянно в продължение на няколко седмици, много е вероятно той да има депресия. Изследователите не знаят точния механизъм, по който става отключването на депресията. Два невротрансмитера, които отговарят за комуникацията в мозъка, са въвлечени при депресия: серотонин и норапринеприн.
- Симптоми: Промяна в моделите за хранене и сън; чувства на безнадеждност, безполезност и безпричинна вина; загуба на интереси или радост от важни преди дейности; умореност; неспособност за концентрация; съкрушителна тъга; нарушено мислене; физически симптоми като главоболие или стомашни болки и мисли за самоубийство или такива действия.
- Диагностициране: Четири или повече от описаните симптоми трябва да бъдат представени постоянно. Терминът клинична депресия означава епизодът на депресивност да е толкова тежък, че да налага лечение. Тежката депресия се характеризира с далеч по-тежки симптоми, като например буквално да не можеш да се насилиш да мръднеш от леглото. Друга форма на депресия, позната като сезонно афективно разстройство, е свързано със сезонните промени на количеството слънчева светлина.
- Лечение: Някои видове когнитивно-поведенческа терапия и интерперсонална терапия са толкова ефективни за някои от хората с депресия, колкото и медикаментозната терапия. Специална ярка светлина помага много на хора, които имат сезонно афективно разстройство.
Три главни типа медикаменти се използват за лечение на депресия: трицикличните антидепресанти; новите селективни серотонин повдигащи инхибитори и моноаминовите оксидазни инхибитори. Електроконвулсивната терапия използва малки количества електричество за повлияване на невротрансмитерите в мозъка. Тази потенциална животоспасяваща техника се прилага само когато останалите форми на терапия са се провалили, когато човекът е сериозно болен и/или не може да приема никакви медикаменти, а също така и когато човекът е много вероятно да извърши самоубийство. Реалните подобрения в използваната технология, напътствията за дозировката и предварителното обезболяване значително намаляват вероятността от странични ефекти.

Разстройство на вниманието (дефицит на вниманието)
Разстройство на развитието, характеризиращо се с високо ниво на дефицит на внимание, което спъва развитието, свръхактивност и импулсивност. Симптомите се дължат на неврологични проблеми, започват през ранното детство и, в повечето случаи, са хронични. Симптомите могат да се причинят от груба неврологична увреда, увреждане на сензорите, езиково или моторно увреждане, психическа изостаналост, емоционална тревожност.
Три основни неща характеризират разстройството на внимането: 1) ниска продължителност на вниманието или напрегнатост, 2) импулсивност или трудност в удовлетворяването на желанията, и 3) хиперактивност или слабо орегулирана активност. Нарастващ брой случаи на несправяне със задачи и, също така, проблеми със съобразяването с правилата, много често са ключови доказателства на наличието на подобно разстройство.

Разстройство на развитието
Сериозно изоставане в развитието в една или повече области на функционирането.

Ранни интервенции
Процес, който се използва за разпознаване на предупредителни сигнали на започващо психично разстройство, за да се предприемат ранни действия срещу факторите, които поставят човека в риск. Ранните интервенции мога да помогнат на хората да се подобрят за по-кратки срокове и да попречат на влошаването на проблемите.

Рехабилитационна психология
Рехабилитационната психология е помагаща професия за асистиране на хора – индивиди, семейни членове и предоставящи грижа – които се борят с ефектите на увредеността им и се опитват да върнат надеждата и смисъла на техния живот. Почти един от всеки пети човек има увреждане. Всяко културна, възрастова и полова група е засегната. Увреждането се отнася до ограничение във физическото, сензорното, когнитивното (мислене) и емоционалното функциониране. Увреждането може да засегне личностовия капацитет за работа, за учене, за поемане на лична отговорност или отговорност за семейството, за подобряване на връзките или за включване във дейности за забавление.
Примери за някои от най-разпространените резултати в увреждането са: нараняване на гръбначния стълб, сърдечен удар, нараняване на мозъка, множествена склероза, церебрална парализа, паркинсонова болест, рак, диабет, ампутация, болест на Алцхаймер, ортопедично нараняване, обучително разстройство, разстройство на растежа, загуба на зрение или слух, артрит и болезнени синдроми. За да стане специалист в грижата за хора, засегнати от увреждане, рехабилитационният психолог трябва да има магистърска степен.

Самопомощ
Обикновенно терминът се използва за групи или срещи на хора със сходни нужди; фасилитирани са от потребител, човек със сходен опит; той/тя асистира хората да се справят с трудните събития в живота, като, например, смъртта, зависимостите, тежки събития, пристрастености, при диагноза на физическо, емоционално или психическо разстройство – свързано със самия човек или с негов близък; фасилитаторите участват неформално, безплатно и доброволно; групите или срещите осигуряват подкрепа и образоване и са анонимни и конфеденциални. Много хора с психични заболявания намират този начин на подкрепа и най-силния ресурс за възстановяването и за подобряването.

Самоубийство
90% от хората, извършили самоубийство, са страдали от депресия или друго диагностицирано психично разстройство или от зависимост към вещества. Самоубийството може да бъде предотвратено.

Светлинна терапия
Прилага се при форма на депресия, която е свързана с дефицит на естествена слънчева светлина. Обикновенно се появява през зимата и продължава до лятото. Това е периода, когато естествената светлина е редуцирана. Тази форма на депресия и нейните симптоми намаляват значително, ако хората се излагат при определен график на специални слънчеви бани в специално устройство, наречено “светлинна кутия”.

Свръхактивност
Поведение, маркирано от високи нива на активност и безспокойство. Такова поведение обикновено се припознава като проблем, след като от детето за пръв път се изисква да седне и постои мирно на едно място за определен перод от време, като, например, класното обкръжение.

Свързване/Скачване
Широко използван термин, който касае продължителността от общи усилия на клиницисти и потребители на услуги.

Сезонно афективно разстройство
Форма на депресия, която е свързана с дефицит на естествена слънчева светлина. Обикновенно се появява през зимата и продължава до лятото. Това е периода, когато естествената светлина е редуцирана. Тази форма на депресия и нейните симптоми намаляват значително, ако хората се излагат при определен график на специални слънчеви бани в специално устройство, наречено “светлинна кутия”.

Сестринство по домовете
Модел, който предоставя почасово съжителстване и грижа за възрастни и хронично болни. В него се включва асистирано живеене извън сестринския дом.

Система от грижи
Системата от грижи е метод за адресиране на психично-здравните нужди. Тя е създадена на базата на вярването, че психично-здравните нужди на хората могат да бъдат посрещнати вътре в техните домове, училища и социално обкръжение. Тези системи също така са организирани около принципа, че услугите трябва да са клиент-центрирани около индивида.

Служби за заетост/професионална рехабилитация
Широк набор от служби, организирани да адресират уменията, необходими за включване към свързани с работенето дейности.

Служби за защита на деца
Организирани за предпазване на децата от злоупотреба, лоша грижа или изоставяне от хората, изпълняващи родителската роля, а също така и когато няма семейство, което да се грижи за детето. Примери за предоставяне на помощ в домашната среда включват финансово подпомагане, професионално обучение, помагане в пазаруването и домашната работа, както и дневни грижи. Ако в семейството подкрепата е недостатъчна, детето може да бъде преместено от дома си времененно или за постоянно. В идеалния случай целта е детето да остане със семейството си до последна възможност.

Социален работник
Виж психиатричен социален работник.

Социална фобия
Продължителна тревожност в социална или ситуация на представане, породена от страх от смущение и объркване. Социалната фобия може да накара страдащите да бягат от училище, да избягват създаването на приятелства, до губят работа. Публичното говорене, срещането на нови хора, отиването на гости или отиването на училище или работа могат да предизвикат чувство на тревожност в страдащите от социална фобия. Виж също агорафобия или училищна фобия.

Специално образование
Учебна и ресорна програма и свързани с нея услуги, уникални материали и други специални образователни устройства, като учебни материали в други полета, които модифицират, допълват, подпомагат или са на място на стандартна учебна програма в обществените училища. Терминът включва говорна патология или трудово обучение.

Спешни и кризисни услуги
Група от услуги, които са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да се помогне по време на психично-здравната спешност. Примерът включва кризисен горещ телефон, телефон за консултиране при мисли или опити за самоубийство, кризисно консултиране, временно кризисно настаняване в облница, кризисен екип за ранно откриване и грижи за възстановяване след криза.

Спешност
Планирана програма за осигуряване на психиатрична грижа при спешни ситуации, водена от персонал, специално обучен за тази цел. Включва кризисни интервенции, които позволяват на индивида, на семейството и на приятелите да се справят със спешността на ситуацията, като се полагат усилия статуса на пациента до последната реална възможност да бъде на участващ в общността човек.

Тежка психична болест
Възрастни с тежка психична болест са: 1) хора на 18 и повече години и 2) които имат или през последната една година са били диагностицирани като хора с психично, бихевиорално или емоционално разстройство за значим период от време, достатъчен за достигане на критерия за поставяне на диагноза, което 3) повлиява тяхното функциониране, като пречи на изпълняването на една или повече жизнени дейности.

Тежко емоционално безпокойство
Диагностицируемо разстройство при деца и юноши, което сериозно нарушава тяхното ежедневно функциониране в дома, училището и социума. Тежкото емоционално безспокойство засяга един от десет млади хора. Тези разстройства включват депресия, дефицит на вниманието/хиперактивност, тревожни разстройства, поведенчески разстройства, хранителни разстройства.

Терапевтична грижа за отглеждане
Услуга, която осигурява лечение на проблемни деца вътре в частните домове на тренирани семейства. Методът комбинира нормалното влияние на базираната в дома грижа със специализирани лечебни интервенции, което създава терапевтично обкръжение в контекста на дома, който получава тази услуга.

Терапия чрез игра
Модел, близък до младите деца. Терапията чрез игра използва разнообразие от действия, като рисуване, игра с кукли и т.н., за да се установи комуникация с терапевта и да се реши проблема. Играта позволява на децата да изразят емоциите си и проблемите, които им е твърде трудно да споделят с друг човек.

Тестове за постижения
Тест, който е направен да измери научените умения и знания в академични области като четене, писане, математика, слушане и говорене, а също и други области.
Индивидуалните тестове за постижения се използват от клинични психолози, училищни психолози, психообразователни диагностици и обучителни специалисти, за да набелязват области на недостатъчни академични знания в процеса на идентифициране на когнитивни увреждания и за да се определи уместността за включване в специални образователни институции.
Груповите тестове за постижения са използвани в образователни институции за определяне на успеха, както и в други институции.

Тревожни разстройства
Какво е това тревожно разстройство: Тревожните разстройства варират от чувство на безпокойство/тревога до сковаващо състояние на ужас/терор/ступор (състояние не временно вцепенение и невъзможност за реагиране на стимули). Тези бележки бегло описват различните типове тревожни разстройства. Фактите, изложени тук, не са изчерпателни, нито пък включват пълния набор от симптоми и лечения. Не забравяйте, че новите изследвания могат да доведат до драматични промени в начина на разбиране и работа с психичните разстройства. Ако вярвате, че Вие или Вашият близък има тревожно разстройство, потърсете компетентен, професионален съвет или друга форма на подкрепа. Тревожните разстройства, ако не се лекуват, често водят до депресия.

Генерализирано тревожно разстройство: Много хора изпитват тревога в определен момент от своя живот и някаква прекомерна нервност в очакването на реална ситуация. Ако обаче личността не може да се справи с удържането на непредвидените предизвикателства или чувството е толкова вцепеняващо, че пречи на ежедневните дейности на човека, напълно вероятно е да има тревожно разстройство. Разстройство, което е резултат от продължително състояние на тревога и страх, продължили месец или повече, маркирани от знаци на мускулно напрежение, автономна хиперактивност (силно сърцебиене), схващане и трудности с концентрацията. Страдащите описват хронично, преувеличено, непровокирано ниво на притеснение и напрежение, често придружено от физически симптоми (треперене, конвулсивно мърдане, примигване, повдигане, буца в гърлото).
- Симптоми: Хронични, прекомерни притеснения, напрежение и раздразнителност, която като че ли не е причинена от нищо или е много по-интензивна, отколкото ситуацията изисква. Физически признаци, като напрегнатост, провал в опитите да се наспиш, главоболие, треперене, разтърсвания, мускулно напрежение, потене, често допълват гореизброените психологически симптоми.
- Формална диагноза: Когато някой изразява поне 6 месеца притеснение за проблеми почти всеки ден. Някои симптоми, които налагат лечение, могат да съществуват и за по-кратък период от време.
- Лечение: Тревожността е сред най-разпространените, най-лекувани психични разстройства. Ефективното лечение включва когнитивно-поведенческа терапия, техники за релаксация, биологична обратна връзка за контролиране на мускулното напрежение. Медикаментите, най-често бензодиазепин и неговите производни, също са препоръчителни в някои случаи. Някои често предписвани медикаменти за намаляване на тревожността са диазепам, алпразолам, лоразепам. Не-бензодиазепиновото лекарство за намаляване на тревожността буспирон може да помогне на някои хора.

Паническо разстройство: Хората с паническо разстройство изпитват пребледняване, ускоряване на сърдечния пулс, които се появяват внезапно и без предупреждение. Тъй като не могат да предвидят кога паническата атака ще ги порази отново, много хора живеят в постоянно притеснение, че следваща такава може да ги споходи във всеки един момент.
- Симптоми: силно сърцебиене, болки в сърдечната област, замаяност и виене на свят, повдигане, недостиг на въздух, треперене или разтърсване, висока температура или измръзване, усещане за загуба на контрол и усещане за полудяване.
- Формална диагноза: поне четири атаки през последните четири седмици или поне една или повече атаки, последвани от поне един месец притеснения и страхове от получаване на нова атака. Поне четири от симптомите, изброени преди, трябва да присъстват в поне една от атаките. Повечето панически атаки траят няколко минути, но се разпростират и до десет минути и в редки случаи е известно да траят поне около един час. Симптомите могат да са налице по всяко време, дори и по време на сън.
- Лечение: Когнитивно поведенческа терапия и медикаменти, като силно действащи лекарства против тревожност (като например апразолам). Няколко раздела от антидепресанти (като пароксетин), по-старите моноаминни оксидази са използвани като златен стандарт в лечението на паническо разстройство. Понякога комбинацията от лекарства и терапия е най-ефективният начин за помагане на хората за справяне със симптомите им. Подходящото лечение помага на 70% до 90% от хората с паническо разстройство.

Фобии: Фобиите са ирационални страхове, които карат хората изцяло да избягват определени неща или ситуации, които повишават сериозно тревожността. Фобиите се проявяват в няколко форми, като, например, агорафобия е страх от попадане в определена ситуация, която да предизвика паническа атака и излизането от която представлява трудност. Социалната фобия е страх от това да не бъдеш екстремно посрамен пред очите на другите хора. Най-разпространената социална фобия е страхът от публичното говорене.
- Симптоми: Много от физическите симптоми, които се проявяват при паническите атаки – като обилното изпотяване, сърцебиенето и треперенето – са налице и при фобиите.
- Формално диагностициране: Човекът да изпитва екстремна тревожност при сблъсъка с обекти или ситуации; да е самокритичен, да съзнава, че неговите страхове са прекомерни или ирационални; да открива сам, че нормалната рутина, социалните дейности или връзките с другите сериозно са пострадали в резултат на тези страхове.
- Лечение: Когнитивно поведенческата терапия има най-много събрани доказателства за полезността си при помагането на хора за превъзмогване на най-разпространените фобии. Целта на тази терапия е да десензитивира човека при ситуацията на уплах или да го научи да разпознава, да се успокоява и да се справя с тревожните си мисли и чувства. Медикаментите, като анти-тревожни агенти или антидепресанти, също могат да помогнат за успокояването и отслабването на симптомите. Понякога терапията и лекарствата са комбинирани при лечението на фобии.

Постравматично стресово разстройство: Може да се появи след преживяването на ужасяващи събития като изнасилване, отвличане, природно бедствие, война или бедствие като самолетна катастрофа. Психологическите увреждания, които такива събития могат да причинят, засягат способностите на човек да задържи работа или да създава интимни връзки с другите.
- Симптоми: Симптомите могат да варират от постоянно преживяване на събитията отново до цялостно емоционално вцепеняване. Постоянна тревожност, прекомерни реакции на сепване, трудно концентриране, нощни кошмари и безсъние са често срещани. Хората с пост-травматично стресово разстройство обичайно избягват ситуации, които им напомнят на травмиращите събития, защото те провокират интензивен дистрес или панически атаки.
- Формално диагностициране: Въпреки, че постравматичното стресово разстройство често може да бъде обичаен и нормален начин за реагиране на травмиращи събития, то е диагностицирано като разстройство, когато проявите му продължат повече от три месеца.
- Лечение: Психотерапията може да помогне на хора с постравматично стресово разстройство да възвърнат чувството си на контрол върху собствения живот. Те също могат да се нуждаят от когнитивно-поведенческа терапия за промяна на болезнените и неподдаващи се на овладяване модели на поведение и мислене и да научат техники за отпускане. Подкрепата от близки и приятели може да засили процеса на възстановяване и лечение. Лечението на това разстройство често включва едновременно медикаменти и психотерапия.

Тревожност при раздяла
Интензивна тревожност, изпитвана от деца винаги, когато са отделени от своите родители.

Трудова терапия
Здравна професия, която използва целенасочени дейности, подходящи за всички възрасти и социални роли на индивидите, за възстановяване, изграждане и подобряване на способността за независим, самостоятелен живот. Трудотерапевтът оценява, лекува и консултира индивидите, чиито способности да се справят със задачите на ежедневния живот са заплашени или накърнени от физическо заболяване или нараняване, психологическо увреждане или дефицити в растежа. Трудотерапевтът работи в болници, училища, рехабилитационни агенции, служби за дългосрочна грижа и други организации, грижещи се за здравето.

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо