Приятели на хора в неравностойно положение

Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“  е учредено през 2007 г. от роднини и приятели на хора с психични увреждания.

Нашата мисия е: Ние сме роднини, близки и приятели  на пациенти с психични заболявания и работим за това тези хора и всички около тях да живеят без страх от утрешния ден и да бъдат равноправни членове на обществото.

Нашата визия е: Дом, работа, приятели и за хората с психични заболявания.

Според статистиката:
* към момента около 10% от населението в световен мащаб страда от някаква форма на психично или поведенческо разстройство;
* един от всеки четири човека в даден момент от живота си развива психична болест;
* нервнопсихиатричните разстройства изпреварват по смъртност сърдечносъдовите заболявания, инсултите и рака;
* същите са причина и за 12-15%  от случаите на загуба на работоспособност в световен мащаб – за сравнение: два пъти повече от неработоспособността, причинена от раковите заболявания, и определено повече от свързаната със сърдечносъдовите заболявания.

Цифрите, обаче, не отразяват факта, че тези заболявания са по-разпространени от „популярния” СПИН, а за тях се знае доста по-малко, дори никак. Статистиката не отчита колко често в медиите се използват пикантни определения, като: „шизо,” „откачен,” „ненормален,” „луд” за да опишат асоциално поведение, нарушения на обществения ред, престъпления и как неусетно думичките се загнездват в съзнанието на обществото и неусетно, но закономерно негативните представи и асоциации се закачат за страдащите от психични разстройства.

Истината е, че хората с тежка психична болест са сред най-уязвимите групи в обществото. Сред тях е най-нисък процентът на работещите, сравнени с други групи хора с увреждания; имат крайно ограничен брой приятели или социални контакти; семейните отношения често пъти са разрушени и в повечето случаи хората с тежка психична болест не участват в никакви социални или образователни занимания и прекарват дните си сами и изолирани.

Обществото е негативно настроено към тази група. Съществува средновековната нагласа, че тези хора трябва да бъдат затворени зад дебели стени и решетки, да не смущават с присъствието си ежедневието на „нормалните“ и някак си да забравим за тяхното съществуване.

Нашата основна цел е да работим за промяна на това негативно обществено мнение, да подкрепим знанието, а не мистификаците, да подпомогнем осъзнаването, че всеки един от нас може да се окаже в това положение и че винаги има изход, стига да бъде оказана навреме необходимата помощ и подкрепа.

Макар напоследък много да се говори за психично-здравната реформа, тя все още не предлага достатъчно възможности за извънболнични грижи и рехабилитация, които да дадат шанс на психично болните да се възстановят от наскоро протекъл психотичен епизод и пълноценно да се интегрират в общността.

Напротив, тези хора често се движат между два свята – този в болниците и този в дома, при семействата им. Понеже усилията им за автономизиране не са подкрепени, след като напуснат семействата си и си намерят работа, те се изолират от околните.

Социалната изолация, трудностите при справянето със симптомите на болестта и тежката обществена стигма лесно предизвикват следващия психотичен епизод и отново постъпване  в психиатрична институция. Така омагьосаният кръг се затваря.

В преследване на стратегическата си цел, в оперативен план нашето сдружение е амбицирано да създаде комплекс за психично-здравни услуги, който да включва защитено жилище, дневен център и обществен информационен център.

Чрез създаването на такъв комплекс искаме страдащия от психична болест човек да бъде окуражен да излезе от принудителното си изгнание в психиатрични институции и да ползва програми от грижи, които да му помогнат да се интегрира в общността, да развие нови социални умения, които да му позволят да намери приятели, да започне работа, да контролира болестта си по ефективен начин. Тази схема е свързана с по-малки болнични разходи и осигурява по-високо качество на живот на психично болните в общността, защото те не се нуждаят от съжаление, а от шанс за нормален и пълноценен живот, в който да се чувстват полезни за себе си и околните.

Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ е създадено от обикновени хора, които са роднини и приятели на хора с психични увреждания с цел  да се борим срещу стигмата и дискриминацията на психично болните, да ги изведем от анонимността на етикета на тяхната диагноза и да покажем човешките лица зад диагнозата и болестта, както и да съдействаме за осигуряване на нормални условия на живот на тях и техните семейства.

2 Отговора

17.09.2016 г.

В село Варненци общ. Тутракан живее един човек Райчо Иванов Маринов на 54 год., с отклонения от психичен характер.! В момента живее в къща предоставена му от негов приятел но без ток и без вода ! Родната му бащина къща се срути тъй като е от кирпичи ! Ако може да помогнете за пускане на ток и вода !

04.06.2018 г.

Имам доста проблеми ,но ако започна да ги изброявам мисля,а грешка сигурен съм ще пиша 2или3дни .само да допусна ,че случайно сте решили да ми помогнете в което СИЛНО СЕ СЪМНЯВАМ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ МИ ОСТАВА СЕДМИЦА ЖИВОТ, КОЙТО МЕЖДУ ДРУГОТО САМ ЩЕ ГО ОТНЕМА.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо