За нас

Сдружение с идеална цел “Общество Адаптация”

Историята на Сдружението може да се проследи от юни 2003 година, когато ръководството на Групова психиатрична практика “Адаптация” свиква събрание на близките на своите пациенти с две основни цели – да направи публичен отчет и да им предложи да си създадат група за взаимопомощ с подкрепата на професионалистите. Близките избират да регистрират Сдружение, което да защитава както техните интереси, така и интересите на психично-болните им роднини.

За организационната работа по подготовката на Сдружението се използва помощта на Фондация “За човешки отношения”, която точно в момента реализира проект “Одисей – социална интеграция на семейства в риск”. Проектът е финансиран от Европейската комисия, Национална агенция SOCRATES; програма GRUNDTVIG 2: LEARNING PARTNERSHIPS. Целта на проекта е да подпомогне процеса на социална интеграция на семейства в риск поради наличието на член с увреждане. Председателят на Сдружението влиза в екипа на проекта.

Сдружението е регистрирано на 14.04.04, от Софийски градски съд – фирмено отделение. На 07.09.04 Сдружението е вписано в регистъра на организации, предоставящи социални услуги, на Агенцията за социално подпомагане при Министерството на Труда и социалната политика.

 

Цели на сдружението са подпомагане на семействата и близките на потребители на психично-здравни услуги.

  • Обучение на близките на потребителите на психично-здравна помощ за реагиране в различните стадии на заболяването и ремисията.
  • Подпомагане на потребителите на психично-здравните услуги в кризисни периоди и при реинтегрирането им в обществото. Защита на гражданските и човешките им права.
  • Подпомагане на лекарите, социалните работници и терапевтите от Център за психично здраве “Адаптация” за подобряване дейността на центъра.
  • Създаване на картотека със спомените на потребителите и опита на техните близки; осигуряване на достъп до събраната информация за разширяване на обществените представи за проблемите на психичното здраве.
  • Участие в работата на сродни сдружения и фондации в страната и в чужбина.

 

За постигане на целите си Сдружението използва следните средства:

  • Провеждане на анкети за изследване на психичните заболявания, тяхното развитие и социални последици.
  • Контрол над спазването на човешките и гражданските права на хората, пострадали от психично заболяване, особено в случаите на принудително настаняване за болнично лечение.
  • Контрол над медицинските и социалните услуги и грижи, които се предоставят на потребителите.
  • Организиране на национални, регионални и международни конференции, форуми, семинари, симпозиуми и др. подобни прояви, посветени на проблемите на потребителите и техните близки.
  • Извършване на допълнителна стопанска дейност, чиито приходи се използват единствено за постигане на определените в този устав цели.

 

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо